Fredrik Fehn

Varför behövs SIS Bygghandlingar?

– SIS Bygghandlingar utgör byggsektorns gemensamma regelverk för hur information i form av bygghandlingar som ritningar och annan information ska överlämnas och tolkas. Den behövs som stöd för både beställare och leverantör så att de kan få samma bild av leverans.

Hur kan byggsektorn vara med och påverka arbetet?

– Det finns flera sätt att vara med och påverka. Man kan säga att det är byggsektorn som tar fram arbetet och byggsektorn som lämnar input på det arbete som görs.

– Just nu pågår till exempel en av våra tidiga remitteringar gällande form och innehåll för några grundläggande delar, och det är byggsektorn som till sist kommer att godkänna slutresultatet innan SIS lanserar det nya verktyget.

– För att skapa en effektiv organisation så finns det en författargrupp, där nya förslag på författare alltid välkomnas. SIS TK 269, SIS tekniska kommitté för byggande och förvaltning, godkänner arbetet och hanterar förslag på förbättringar enligt konsensusmodellen.

Hur ser processen ut framåt?

– I slutet av mars avslutas den första remissen och de synpunkter som lämnats in kommer behandlas. Förhoppningsvis får vi många synpunkter på materialet.

– I utkastet som remitteras finns även oskrivna kapitel där vi nu kommer att behöva författare. Det största huvudområdet som återstår är installationer och täcker in bland annat VVS, el, belysnings- och dagsljussystem, kyl- och värmesystem, IT-system och inte minst brandsäkerhetssystem. Även anvisningar för området anläggning är en del där det återstår mycket arbete. Vi söker författare till flera av dessa områden och är man intresserad av att medverka kan man kontakta mig.

– Parallellt med anvisningar och material kopplat till detta bygger vi det digitala verktyget där alla anvisningar ska få finnas och där man smidigt ska kunna ta sig mellan olika delar.

– Ett stort önskemål från byggsektorn är att SIS Bygghandlingar får en bra koppling till ISO-standarder så att företag kan arbeta både nationellt och globalt. Vi kommer således koppla ihop SIS Bygghandlingar till alla relevanta standarder på områden som SIS också ansvarar för – nationellt, på Europanivå samt globalt.


Kontakta Fredrik om du vill engagera dig i arbetet: fredrik.fehn(a)sis.se

Uppdaterad den