Välkomna till BIM Alliance! Ni pratar om att utmana, involvera och förverkliga. Kan du berätta mer om Ekan och visionen för er verksamhet?

– Vi på Ekan jobbar med verksamhetsutveckling med stort fokus på fastighetsbranschen och samhällsutveckling. För oss innebär det att vi tillsammans med våra kunder rustar dem för morgondagens utmaningar, genom att utveckla arbetssätt och ta fram nya verktyg och systemstöd för detta. Digitaliseringen behöver gå hand i hand med en förändringsresa och anpassning till nya arbetssätt, vi ser att vår roll är att hjälpa våra kunder att förflytta sin organisation från ett nuläge till nytt läge.

Vad hoppas ni få ut av ert medlemskap i BIM Alliance?

– Vi ser fram emot lärorika diskussioner med övriga i branschen, kanske framför allt höra mer om fastighetsägarnas utmaningar. Vi vet att det i branschen finns oerhört många intressanta digitaliseringsinitiativ och har övertygelsen om att vi har mycket att lära av varandra. Vi är nyfikna på vilka detaljer som krävs för att fler ska våga ta språnget, men även resan från ett innovationsprojekt till en digitaliserad verksamhet. Genom ett medlemskap i BIM Alliance tror vi att vi kan bli en ännu bättre partner för aktörer i branschen.

Hur kommer BIM in i Ekans verksamhet?

– Vi har jobbat tillsammans med fastighetsägare inom alla segment i 35 år, och har sett utvecklingen över tid. Våra kunder befinner sig i spektret från att nyttja pdf-ritningar till digitala tvillingar och många söker efter sin väg framåt för att digitalisera sina verksamheter, för att förbättra för arbetet för sina medarbetare och erbjuda nya tjänster för sina kunder. Vi är en strategisk partner till dessa fastighetsägare och vill vara uppdaterade kring vad som ligger i framkant inom området.

Vilka frågor tror du att ni vill engagera er i inom BIM Alliance?

– Vi kommer vilja engagera oss i Intressentgruppen mot Förvaltning, för att utforska hur data och information snabbast möjligt kan bli konkret värdeskapande för fastighetsägarna. Det finns mycket idéer, pilotprojekt och Proof Of Concepts som pågår – nu är det dags för ett språng framåt!

Läs mer på Ekan Managements hemsida.

Varmt välkomna till BIM Alliance!

Uppdaterad den