Under årsstämman valdes Martin Ullgren, Regionfastigheter Dalarna, till styrelseledamot i BIM Alliance styrelse. Svante Hagman blev omvald till ordförande till 2023. Omvalda blev även Anna Martin, Akademiska hus, omvald till 2023 och Torbjörn Andréen, Assa Abloy, omvald till 2023.

Martin är utbildad på KTH och har varit konstruktör/IT ansvarig Byggprojektering på WSP. Han arbetar med projektledning av vårdbyggnadsprojekt, genom hela byggprocessen, från tidiga skeden till driftöverlämning/förvaltning. Martin är vald till styrelsen fram till 2023.

Vi passar samtidigt på att tacka Mats Broman, SWG som nu lämnar styrelsen, för ett gott arbete. Vi tackar även Ronny Andersson, Cementa för hans arbete i valberedningen.

Läs mer om styrelsen här.

Uppdaterad den