Följande text är ett utdrag från en artikel som publicerades på Geoforums hemsida den 10/6 2021. Läs artikeln i sin helhet här.

Det strategiska innovationsprogrammet Smart Built Environments strategiska projekt Kraftsamling – AI i samhällsbyggandet är en stor satsning som engagerar sektorns aktörer i att kunna dra nytta av AI utifrån både samhälls- och affärsperspektiv. Nu har Formas beviljat medel till projektets genomförandefas. En del i satsningen är delprojektet AI-arenan som leds och utvecklas av Geoforum Sverige, BIM Alliance och Future Position X (FPX) i samverkan.

Kraftsamling – AI i samhällsbyggandet har fått finansiering till och med mars 2023. AI-arenan, som är ett delprojekt inom AI-kraftsamlingen, är kopplad till Smart Built Environments temaområde Innovationer och nya tillämpningar.

– Vår förmåga att dra nytta av AI och machine learning kommer att få stor betydelse för hur sektorn kan utnyttja digitaliseringens möjligheter i stort. Med arenan vill vi lyfta fram de goda exemplen för inspiration och lärande och sänka trösklarna för implementering av AI, säger Susanne Nellemann Ek, vd BIM Alliance.

Ökad kunskap inom AI och goda exempel

AI-arenan kommer att vara en öppen mötes- och kunskapsplattform för alla aktörer inom sektorn. Syftet med arenan är att accelerera kunskap kring vad AI innebär, sprida goda exempel på tillämpningsområden för AI, ge möjligheter till erfarenhetsutbyte, bygga nätverk inom området och börja testa. Genom BIM Alliance, Geoforums och FPXs samlade kompetenser och nätverk kommer parterna tillsammans att bygga upp en långsiktig, hållbar och behovsdriven arena.

AI-arenan leds och utvecklas av Geoforum Sverige, BIM Alliance och Future Position X (FPX).

Uppdaterad den