Jenny Carlstedt, ordförande för Geoforum Sverige och digitaliseringsstrateg på Sweco.

Konferensen Arbeta smart inom planering och byggande arrangeras av BIM Alliance och Geoforum Sverige. På konferensen får du nyheter inom digitalt samhällsbyggande, expertråd och inspiration. Jenny Carlstedt är ordförande för Geoforum Sverige och digitaliseringsstrateg på Sweco. Jenny är expert inom smarta samhällen och digitalisering av samhällsbyggnadsprocessen.

Hej Jenny, varför är det viktigt med samarbeten mellan Geodata och BIM?

– Om vi ska få ut nyttorna som digitaliseringen innebär i samhällsbyggnadsprocessen är det en förutsättning att vi samarbetar mer och på ett annat sätt än tidigare. En viktig nyckel för att skapa ett obrutet digitalt informationsflöde i samhällsbyggnadsprocessen är att förbättra informationsutbytet och sudda ut gränserna mellan geodata och BIM. Vi behöver säkerställa att vi kan återanvända och förädla information från analyser gjorda på geodata i tidiga skeden i de mer detaljerade BIM-modeller som används i senare skeden. På motsvarande sätt behöver vi använda den detaljrika information som finns i BIM-modeller för analyser baserade på geodata.

Fyra inspirerande konferenstillfällen i höst

Konferens genomförs under fyra tillfällen, och med olika teman i höst:

20/9 Omvärldskoll digital samhällsbyggnadsprocess
På plats i Stockholm och digitalt

28/9 Datadriven utveckling i
tidiga skeden för ökad hållbarhet
Digitalt

4/10 BIM för bättre projektering, byggande och förvaltning
Digitalt

11/10 Obrutna informationsflöden från idé till förvaltning
Digitalt

– Som ett första steg behöver GIS/geodata och BIM-världen arenor att mötas på. Det har Geoforum och BIM Alliance identifierat och ”Arbeta smart” är ett forum där vi kan mötas, lära och inspireras av varandra. Då kan vi få en ökad förståelse för hela samhällsbyggnadsprocessen och dess aktörer. Vi kan förstå behov som finns och den data som kan nyttjas.

Vilka aktuella frågor kan du se i årets program?

– I årets program är det ett stort fokus på hållbarhet. Det känns både självklart och oerhört viktigt. Inte minst med tanke på FN:s/IPCC:s rapport som publicerades nu i dagarna och som visar på hur viktigt det är för oss att adressera klimatutmaningarna i allt vi tar oss för. En omställning till smartare och mer digitala arbetssätt behöver ha hållbarhet som mål. Vi behöver stå enade i detta. Det är ytterligare en anledning till att vi ska arbeta tillsammans, över sektorns gränser – och samarbetet mellan Geoforum och BIM Alliance blir ännu mer självklart.

Vad hoppas du att deltagarna får med sig från konferensen?

– Att vi inte ska vara rädda för att ställa om, det första steget är att låta sig inspireras av andra och fundera på vad som är möjligt i den egna organisationen. Vart vill vi, vad vill vi åstadkomma och vad kan vi göra annorlunda redan idag? Det är oerhört viktigt att vi tar stegen mot en hållbar digital omställning och mot smartare arbetssätt. Det må vara komplext, svårt och ta många år innan vi nått ända fram – men om vi inte börjar idag så har vi inte gjort tillräckligt för klimatet och för vår framtid.

Anmäl dig till Arbeta smart inom planering och byggande 2021

Uppdaterad den