Fredrik Zetterquist, Högskolan i Gävle

Fredrik Zetterquist är utbildningsansvarig för Civilingenjörsprogrammet i lantmäteriteknik på Högskolan i Gävle som startade hösten 2020. Fredrik har bokat in alla nya studenter på programmet som deltagare på Arbeta smart inom planering och byggande i höst.

Hej Fredrik, varför tycker du att det är viktigt att ge studenterna tillträde till konferensen?

– Den femåriga civilingenjörsutbildningen är, kort uttryckt, fokuserad mot avancerade kunskaper inom geodata. Introduktionskursen heter Samhällsbyggnadsprocessen och den ger studenterna en första orientering i alla de olika aspekter som är knutna till samhällsbyggnad, inklusive vikten av geodata i alla olika skeden. I och med att konferensen äger rum mitt under kursperioden ger den studenterna en fantastisk möjlighet att relatera kursens avsnitt till olika tillämpningar och utvecklingstendenser inom sektorn och också få en ökad förståelse för samhällsbyggnadsprocessens komplexitet. Vi var med redan förra året då utbildningen lanserades och studenternas återkoppling från konferensen var mycket positiv.

Studenterbjudande på Arbeta smart

Arbeta smart inom planering och byggande 2021 arrangeras av Geoforum Sverige och BIM Alliance. Vi tycker att det är viktigt att landets studenter har uppdaterad kunskap om digitaliseringen som sker inom samhällsbyggnadssektorn. Vi erbjuder därför alla studenter att delta på konferensen till en låg serviceavgift.
Läs mer och anmäl dig här!

Vad hoppas du få med dig från konferensen, i kunskap och kontakter?

– För studenternas del är kunskapsaspekten uppenbar och möjligheten att i klassen diskutera viktiga reella utmaningar och trender utifrån valda konferensavsnitt är väldigt värdefull. Som kursansvarig och lärare är det nödvändigt att vara kontinuerligt aktiv i det som sker utanför akademin så att vi säkerställer att utbildningen leder till utexaminerade studenter som har de kunskaper och färdigheter som marknaden efterfrågar. Konferensen ger också möjlighet att knyta kontakter med näringslivet för långsiktiga samarbeten i form av till exempel gästföreläsningar, studiebesök och genomförande av projekt och examensarbeten med inriktningar mot sådant som också ger mervärde för marknadsaktörerna.

Läs mer och anmäl dig på arbetasmart.nu!

Uppdaterad den