Ann-Kristin Belkert

Ann-Kristin, du är verksamhetsledare hos BIM Alliance för webbportalen Nationella Riktlinjer för livscykelinformation i byggd miljö. Kan du berätta lite mer om din roll?

Jag kommer leda verksamheten för att förvalta, utveckla och sprida Nationella Riktlinjer. Det kommer vi göra i tät samverkan med användare av riktlinjerna. Vi kommer arrangera visningstillfällen och events för att dela kunskap och diskutera fortsatt utveckling. Ett Utvecklingsråd med representanter från användare kommer avgöra vilka satsningar som sker avseende drift och utveckling. Användare av riktlinjerna kan utbilda sina anställda och/eller anlita certifierade Implementeringsledare från våra implementeringspartner.

På vilket sätt fortsätter samarbetet med projektgruppen som arbetat fram portalen nu när du är här?

Det är med stor ödmjukhet som jag tar mig an denna roll. Jag förstår verkligen vilket stort arbete som har genomförts under lång tid och jag är imponerad av innehållet i webbportalen Nationella Riktlinjer och engagemanget från de som har varit involverade i utvecklingen. Nu fortsätter vi arbetet genom att skapa en Verksamhetsgrupp med ansvariga personer för t.ex. drift, utveckling och kommunikation. Rogier Jongeling, tidigare projektledare (red anm.), kommer vara Utvecklingsledare och ha en tät samverkan med mig och andra avseende drift, utveckling och utbildning.

Vad är Nationella Riktlinjer?

Nationella Riktlinjer för livscykelinformation i byggd miljö är en webbaserad portal som har tagits fram för att ge vägledning och stöd vid kravställning av digital information inom samhällsbyggnadsområdet. Webbportalen förvaltas av BIM Alliance.

Kan du berätta lite mer om din bakgrund? Varför har du tagit dig an uppdraget?

Under mitt yrkesliv har jag alltid arbetat med hållbar samhällsutveckling. Jag har jobbat inom offentlig och privat verksamhet och i många forskningsprojekt. Jag var chef för verksamheten Citylab hos Sweden Green Builing Council, där jag ansvarade för utveckling av certifiering, utbildning och nätverksaktiviteter inom hållbar stadsutveckling. För fyra år sedan startade jag mitt företag Actinate. Senaste åren har jag arbetat allt mer med digitalisering och digitala verktyg. På uppdrag av Smart Built Environment genomförde jag en omvärldsspaning om digitalisering som medel för hållbart samhällsbyggande. Det gav mersmak och ledde till att jag är delprojektledare inom Kraftsamling – AI i samhällsbyggandet, där jag på uppdrag av BIM Alliance, Future Position X och Geoforum Sverige ska utveckla och etablera AI Arena. Jag är även projektledare i en genomförandestudie om digitala tvillingar och analysverktyg för hållbar samhällsutveckling på uppdrag av Norrtälje kommun, Karlskrona kommun och Sydväst arkitektur och planering.

Fler och fler ansluter sig till webbportalen. Vad betyder det egentligen?

Det stora intresset för Nationella Riktlinjer är verkligen positivt. Det möjliggör för BIM Alliance att skapa stor nytta för alla användare. Det är även av stor vikt att Nationella Riktlinjer integreras i BIM Alliance verksamhet. Rent resursmässigt behövs personal i större utsträckning för verksamhetsledning, administration, kommunikation, utbildning och events. Nationella Riktlinjer kommer förenkla, effektivisera och harmonisera kravställning och hantering av digital information för byggd miljö. Det kommer i sin tur bidra till ett hållbart samhällsbyggande.

Vad har du för ambitioner för Nationella Riktlinjer?

Jag ser en stor potential i Nationella Riktlinjer. Mina ambitioner är att skapa en verksamhet som har en sund arbetsmiljö och stabil ekonomi, som kan leverera stor nytta till användare av riktlinjerna. Nationella Riktlinjer kommer utvecklas i samarbete med användare, där det även blir en hemvist för att sprida kunskap från projekt och best practice.

Uppdaterad den