Svante Hagman och Susanne Nellemann Ek, BIM Alliance

Ny ledamot i BIM Alliance styrelse

Stora BIM-dagen 2022 inleddes med lunch till följd av BIM Alliance årsstämma, den första fysiska stämman sedan 2019. Ordförande Svante Hagman välkomnade tillsammans med vd Susanne Nellemann Ek en ny styrelseledamot, Daniel Söderlindh, Trafikverket, samtidigt som Åsa West, Trafikverket, tackades av med blommor och applåder. Du kan läsa mer om Daniel Söderlindh här.

Efter årsstämman var det dags för konferens med fyra inspirationstalare och en paneldiskussion som avslut.

Ulf Däversjö, Akademiska Hus

Inspirationstalarna gav exempel och nya perspektiv

Ulf Däversjö, Akademiska Hus, Anna Bergström, Jernhusen AB, Morgan Lindström, Tengbom och Eva Westberg Persson, Foyen Advokatfirma delade med sig av intressanta perspektiv.

Ulf Däversjö från Akademiska Hus öppnade med ett föredrag på temat ” Vägen till en hållbar affärsmodell – digital transformation en del av bolagets strategi”. Ulf förklarade bland annat varför man måste driva på företagsutvecklingen även om det till synes kommer att ge mindre intäkter till en början.

Anna Bergström från Jernhusen pratade BIM i tidiga skeden i projektet Centralstaden. Ett inspirerande föredrag där vi tittade på hur olika behovsägare kan mötas i en gemensam vision.

Morgan Lindström från Tengbom delade insikter från arkitekternas perspektiv angående digitalisering av branschen. Budskapet är tydligt: vi behöver BIM-modeller för att klara av hållbarhet- och lönsamhetskrav.

Eva Westberg Persson från Foyen Advokatfirma gav exempel på det juridiska perspektivet och refererande till det SBUF-projekt som gick i hamn tidigare i år. Ur detta projekt kom både en checklista och flera artiklar. Ta del av checklistan här.

Paneldiskussion

Paneldeltagarna plockade upp diskussionen från 2021

I paneldiskussionen deltog även Fredrik Johansson, NCC och Charlotte Sperling, Saint-Gobain. De gav inblickar i hur respektive företag tar sig an digitaliseringen. Diskussionen i panelen gick åt samma håll som under utblickskonferensen 2021: vi behöver ett gemensamt språk, fler lagkrav och EU-gemensamma sätt. Samtidigt lyftes nya aspekter, så som att vi måste tala mer om att skapa attraktiva livsmiljöer samt att vi behöver hitta nya vägar för att optimera processerna. Att staten måste gå före i sin roll som byggherre är ett känt tema som togs upp även här. ”Vi behöver någon som sitter i förarsätet”, tyckte Anna Bergström.

Under paneldiskussionen tittade vi också på resultaten från Mentifrågorna som deltagarna fick svara på.

Ta del av resultaten från den fullständiga presentationen här.

Inspelning och presentationer

Videon ovan ingår i en spellista. Du kan välja mellan olika videos genom att klicka på symbolen längst till höger uppe i högra hörnet.