Trafikverket driver en stor mängd om- och nybyggnadsprojekt för att möta Sveriges transportbehov. Det som syns för allmänheten är anläggningsarbetet på plats men det produceras också stora mängder anläggningsdata som ska lagras och analyseras för vidare planering, byggande och underhåll.

Anläggningsdata behöver också delas mellan olika system och användare, både inom Trafikverket och med externa leverantörer. För att datautbytet ska fungera ändamålsenligt har Trafikverket beslutat införa den internationella och öppna ISO-standarden IFC (SS-EN ISO 16739-1, Industry Foundation Classes) som grund för hur anläggningsdata ska struktureras, paketeras och levereras. IFC ger också förutsättningar för långsiktig arkivering av BIM-modeller.

ISO-standarden IFC förvaltas av buildingSMART International. Här kan du lära dig mer om IFC.

En bransch i förändring

I anläggningsbranschen pågår en digitalisering från ett i grunden ritningsbaserat arbetssätt till att beskriva anläggningens delar som unika digitala anläggningsobjekt. IFC är en av flera pusselbitar i Trafikverkets digitaliseringsarbete och ger förutsättningar för att kunna göra bättre datadrivna analyser och bygga digitala tvillingar.

Trafikverket visar genom beslutet att IFC är en långsiktigt vald lösning som kommer att vara en viktig del av Trafikverkets förmåga att effektivt utbyta anläggningsdata mellan system, aktörer och skeden.

4 oktober 2022

Uppdaterad den