Smart Built Environments utlysning ”Digitalt samhällsbyggande i praktiken” är öppen till den 2 februari 2023. Utlysningen ska bidra till en hållbar utveckling av samhällsbyggandet, genom projekt där digitalisering och industriella processer är centrala i arbetet.

I samband med utlysningen arrangeras ett antal tillfällen för dig som vill veta mer om hur du söker medel. Mötena arrangeras tillsammans med InfraSweden som har en motsvarande utlysning som heter "Anpassning av transportinfrastrukturen för att möta klimatförändringar".

Här kan du ställa frågor och var med på matchmaking för dig som söker projektpartners!

Klimatanpassning av transportinfrastrukturen

Den 1 december kl. 14-16 gästar vi Stockholm i IQ Samhällsbyggnads lokaler på Drottninggatan 33 där vd Anita Aspegren hälsar oss välkomna. Till mötet har vi också bjudit in Johan Silfwerbrand, professor på KTH och projektledare för projektet Klimatanpassning av transportinfrastrukturen att berätta om sitt arbete.

"Vi ser redan hur temperaturhöjningen har lett till klimatförändringar och risken att vi inte når 1,5-gradersmålet är tyvärr överhängande", säger Johan Silfwerbrand.

Han påpekar att det synnerligen är hög tid att anpassa samhället och inte minst infrastrukturen till förväntade effekter av klimatförändringarna som högre havsnivåer, mer ojämn fördelning av nederbörd som leder till såväl översvämning som torka, högre luftfuktighet, fler och värre stormar, kraftigare skogsbränder.

"Många kommuner och andra aktörer som Trafikverket har påbörjat ett arbete med anpassning. Men vi behöver intensifiera forskningen inom anpassning för att stödja detta arbete och t.ex. prioritera olika åtgärder och ta fram innovativa sådana som är så effektiva som möjligt utan att kosta för mycket i pengar och koldioxid"

Anmäl dig till kommande möten i serien

Har du en projektidé och söker finansiering? Letar du personer som kan ingå i din projektgrupp? Har din organisation frågeställningar som ni vill lösa? Här får du information om finansiering och har möjlighet att knyta viktiga kontakter! Mötet arrangeras av Smart Built Environment och InfraSweden.

Väck idéer och sök finansiering – i Stockholm

Tid: 1 december kl.14-16
Plats: Ljusgården, Drottninggatan 33, Stockholm

Väck idéer och sök finansiering – Malmö

Tid: 5 december kl.13-15
Plats: Stadshuset Malmö, August Palms plats 1

Väck idéer och sök finansiering – Luleå

Tid: 8 december kl.13-15
Plats: Luleå, lokal meddelas

Uppdaterad den