Första dagen

En bred exposé gavs över projekt för utveckling och tillämpning av buildingSMART standarderna. En huvudlinje är hur delning av BIM ska kunna ske genom en gemensamt lagrad modell snarare än genom utväxling av filer. IFC-formatet moderniseras med gränssnitt (API:er) så att man kan använda olika tekniker för att ta ut information ur modellen, och den gemensamma plattformen bSDD fylls på med bland annat klassifikation och egenskaper för att användas av BIM-programvara.

Regulatory room

Intresset för BIM i planering och bygglovshantering ökar stadigt. buildingSMART har tagit fram en roadmap för att utveckla standarderna för det ändamålet, i kombination med geodata. Det pågår också arbete med råd och riktlinjer för BIM i offentlig verksamhet, med goda exempel i text, video-clips etc. Ytterligare medverkande till projektet välkomnas, du kan anmäla intresse till regulatory@buildingsmart.org.


Infra room, rail room, airport room

IFC 4.3 är lanserat, många uppföljande insatser pågår nu inom infra-rummen. Man arbetar intensivt med implementering i mjukvara och certifiering av det. Utveckling av IFC för tunnlar är ett projekt där Sverige genom Trafikverket är drivande, och som kommer att resultera i en utvidgning av IFC. I anslutning till infra håller också airport room på att specificera hur IFC ska användas för flygplatser – vilka objekt och egenskaper som ska ingå i modellen för att driva och förvalta en flygplats.

Product room

Ett annat hett ämne är hanteringen av produktdata, som rör sig över hela livscykeln, med olika programvaror och över alla typer av byggnadsverk. Frågan är alltså hur produkter beskrivs på ett enhetligt sätt av alla parter och för alla olika behov. Här samlades flera av rummen för att ensa sina uppfattningar, ett exempel togs just från flygplatssidan och hur alla namnger och beskriver en bagagetransportör lite olika

buildingSMART Awards

Varje höstsummit utdelas priser till olika projekt och utvecklingsinsatser som utnyttjar öppna standarder.

Digitala tvillingar var mycket närvarande bland bidragen i år, inte minst på förvaltningssidan. Det vinnande bidraget i kategorin Asset Management visade hur man i förnyelsen av en stadsdel bygger upp en modell av alla byggnader och anläggningar. Informationen kopplas till olika system med sensorer både för att förvalta området och för att erbjuda tjänster till medborgarna, t ex beläggning i parkeringsanläggningar eller på gym.

Priset för teknisk utveckling gick till den estniska applikationen för digital bygglovsgranskning. Till den landsomfattande digitala modellen importeras den föreslagna byggnaden, och man kan sedan granska den mot plan och mot normer, med hjälp av både manuella och automatiserade kontroller.

Är du nyfiken på mer efter detta axplock? Då kan du gå till buildingSMARTs spellsta på Youtube och se inspelningar av alla sessionerna. Och häng gärna med till nästa summit, i Rom den 27-30 mars 2023!

Uppdaterad den