BIM Alliance vd Susanne Nellemann Ek

Ett nytt spännande år ligger framför oss

BIM Alliance når fler och fler. Våra webbinarier har blivit mycket populära och vi når ut bredare med våra frågor. Behovet av nätverk och vägledning är stort och här har BIM Alliance en viktig roll. Vi samarbetar tätt med våra medlemmar, organisationer, standardiseringsorganisationer samt myndigheter.

Vi har ett stort fokus på att bistå sektorn med ”Nationella Riktlinjer för livscykelinformation för byggd miljö”. Det är ett kraftfullt verktyg för att hjälpa branschen att samla in data på ett standardiserat sätt.

Nu backar SKR, Sveriges kommuner och regioner, upp detta genom en skrift som aktivt rekommenderar riktlinjerna för sina medlemmar. Vi ser på så vis att arbetet nu växlar upp och organisationer jobbar aktivt för att använda standarder och best practice som tagits fram i samverkan. Anslut du också din organisation till Nationella Riktlinjer för livscykelinformation för byggd miljö. Tänk dig ett rullband som rullar ut vägledningar, riktlinjer och standarder – ända ut i projektet och organisationen!


Drivkrafter för digitalisering och förändring

Vi är hjälpta av de första lagkrav att redovisa klimatavtryck i nyproduktion. Det ökar incitamenten för oss att bli duktiga på BIM och strukturerad digital informationshantering. Som en följd av de nya reglerna, samlar fler organisationer in data på ett standardiserat sätt. Data som behövs för hela fastighetens livscykel och i hela värdekedjan för planering, bygg och förvaltning.

Vi har slagit i taket i hur långt vi kan nå med Excel, epost och PDF. Detta har lett till den breda insikten att ett enskilt företag inte klarar detta på egen hand. Vi behöver jobba gemensamt och då blir BIM Alliance än viktigare som samverkansyta. Tack för att din organisation är medlem och hjälper till att driva vårt viktiga arbete framåt – tillsammans!


Fokus 2023

Vårt fokus ligger särskilt på:

  • Opinionsbildning – för att stat och kommun än mer kraftfullt visar vägen och i sin byggherreroll och kravställer digital livscykelinformation för att använda den i utveckling och förvaltning av sina fastighetsbestånd.

  • BIM-frukostar – den första onsdagen i månaden där vi lär oss något nytt och får ta del av goda exempel. Vi startar 1 februari med Gemensam datamiljö - möjligheter och utmaningar framåt. Det kommer bli mycket intressant så missa inte chansen att delta!

  • Intressentgrupper – Här möts våra medlemmar i grupperna för Fastighetsförvaltning, Anläggning/Infrastruktur och Bygg och installation. Våra medlemmar har även möjlighet att fördjupa sig i frågor i våra intressentgrupper för Mjukvara, Produkter och material, Energioptimering samt BIM Akademin.

  • Nationella Riktlinjer – Vi fortsätter med att ansluta nya användare, anordnar event samt utbildar implementeringsledare. Vi siktar på att under 2023 dubblera antalet användare, vi har idag 40 st, vilket inkluderar branschens största aktörer! Nyfiken på vilka som redan anslutit? Kika här.

  • AI Arena – AI i samhällsbyggnadssektorn. Missa inte att ta del av goda exempel på konferensen den 30 mars i Göteborg eller digitalt. Först till kvarn att vara med på plats, anmäl dig här.

  • Stora BIM-dagen 26 april på Posthuset i Stockholm. Här möts vi för kunskapsutbyte, nätverk och årsmöte i föreningen. Till programmet.

  • Arbeta smart inom planering och byggande den 5 oktober på Kulturhuset i Stockholm. Här ser jag fram emot att ses för inspiration, nätverkande och kreativt arbete.


Du är alltid välkommen att ta kontakt med mig med input och idéer till vårt gemensamma fortsatta arbete. Fälj oss gärna på LinkedIn och anmäl dig till vårt nyhetsbrev.

Tack för att du läst med ända hit och tack för ert medlemskap i BIM Alliance!

Med vänlig hälsning,
Susanne Nellemann Ek
Vd BIM Alliance
2023-01-30

Om BIM Alliance

BIM Alliance är en sektorsdriven ideell förening som verkar för bättre samhällsbyggande med hjälp av BIM - digital strukturerad informationshantering. Genom BIM kan obrutna informationsflöden skapas i samhällsbyggandets processer och samhällsbyggnadssektorn effektiviseras betydligt inom både i planering, bygg och förvaltning.

Våra 200 medlemsföretag driver tillsammans möjligheterna till förändring i branschen genom goda exempel, projekt och erfarenhetsutbyte i våra intressentgrupper och på våra event. Känner du någon annan organisation som du vill tipsa om medlemskap? Vi välkomnar självklart fler medlemmar.

Uppdaterad den