Förra årets Stora BIM-dagen var fullsatt. Engagerade deltagare från hela sektorn njöt till fullo av att få träffas, diskutera och inspireras.

Några exempel på goda exempel som kommer tas upp;

Eric Jeansson från Göteborg stad visar hur den digitala tvillingen kan tillhandahålla stadens alla processer med information och vara en plattform för planering, styrning och förvaltning, men också som en testbädd för utveckling och innovation.

Maria Uggla från Stockholm stad berättar om hur våra storstäder Stockholm, Göteborg och Malmö samverkar med det som ligger ”under huven” på den digitala tvillingen. Alltså samarbete om hur information ska struktureras och hur internationella standarder ska tillämpas. Maria kommer också att dela sina tankar om vilka förmågor en organisation behöver för att dra nytta av den digitala tvillingen.

Vi ska också få ta del av erfarenheter av byggfasen och hur man jobbar helt digitalt och med goda effekter på både projektkvalitet och arbetsmiljö. Alltid intressant att följa och lyssna på Johannes Ris på företaget Byggstyrning som ständigt utmanar och visar vägen för digitala arbetssätt.

Vi är också glada att ha med David Möller, Sweco som bidrar med erfarenheter från Slussen-projektet – här var beställaren tydlig och krävde BIM och digital informationshantering. Vad blev nyttor och effekter – hur har det underlättat när beställaren nu ska ta över anläggningen och driftsätta den?

Kan det vara så att vår förväntning på beställarens roll som drivkraft för förändring och innovation är alltför förenklad? Det kommer vi prata om med Tina Karrbom, professor, KTH.

Självklart också en utblick i omvärlden – vad händer och hur ser spelplanen ut?

Jag hoppas verkligen att vi ses på Stora BIM-dagen som äger rum på Posthuset i Stockholm och att just du har möjlighet att medverka. Kunskapsdelning och nyttiggörande är av stor vikt för oss som medlemsorganisation liksom för våra enskilda medlemmar. Tillsammans skapar vi obrutna informationsflöden i samhällsbyggandets processer!

Läs mer och anmäl dig till Stora BIM-dagen här.

Susanne Nellemann Ek
Vd BIM Alliance

Uppdaterad den