buildingSMART har nu ett väldigt tydligt fokus att visa hur standarderna används och kan användas i verkligheten. Här berättar vi om några av aktiviteterna:

Gruppbild på deltagare ca 30 personer

Större delen av de nordiska deltagarna

Workshops och master classes

IDS är det nya sättet att bestämma och validera krav på IFC-filer. Kraven samlas i en ganska enkelt uppbyggd XML-fil, som kan framställas med en vanlig texteditor eller bekvämare med enkla appar. Kortfattat kan man säga att alla krav som ställs i en BEP (BIM Execution Plan) kan automatiseras med BIM base Information Delivery Specification (BIM base IDS) så att man slipper manuella samordningskontroller. I en ”master class” visades det hur detta går till för ett par typiska leveranser. IDS beskrivs också lättfattligt på nederländska på BIM Lokets hemsida:

bSDD (buildingSMART Data Dictionary)

För att hantera egenskaper och klassifikation på ett maskinläsbart sätt finns datalexikonet bSDD (buildingSMART Data Dictionary). Inte minst blir det användbart för att hantera datamallar med egenskaper som krävs för produkter. På ett handfast sätt i en workshop prövade deltagarna att lägga upp egenskaper för produktgruppen lampor utifrån olika användningsfall för handel och användning/drift. Olika utgivare kan lägga upp ”domäner” i bSDDt, i dag finns till exempel alla IFC-egenskaper samt klassifikationssystemen Uniclass och ETIM (för produkter). Du kan själv läsa mer och söka i bSDD.

Ticket to openBIM

För första gången ordnades en tävling för att visa hur man bygger och delar en IFC-modell. Det handlar förstås om den senaste versionen IFC 4.3 och uppgiften var att hantera en järnvägsmodell. Intresset var stort, och sex lag tävlade om äran och plaketter, understödda av varsin mjukvaruleverantör. I det vinnande laget, coachat av Trimble, deltog Marco Andersson från svenska Trafikverket. Läs mer om sessionen ”Time to play together with IFC 4.3”.

IFC Tunnel och vidare utveckling av IFC

Den sista delen av den planerade utvidgningen av IFC (Industry Foundation Classes) för infra – tunnel – är nu klar och går in i test- och implementeringsfasen. Den kommer (sannolikt) att bli del av IFC som version 4.4. Samtidigt pågår planeringen av IFC 5, som främst handlar om hur allt det som finns i IFC idag ska göras lättare tillgängligt, och även att förenkla de mer komplicerade delarna. Det ska ske dels genom gränssnitt för att dynamiskt dela modellinformation (i stället för att skicka filer), dels genom att IFC moduliseras så att man kan utväxla mindre delar av det totala schemat. Att göra IFC mer flexibelt med hjälp av bSDD är också ett av många förslag och önskemål.

BIM för bygglov

Digitaliseringen på den offentliga sidan går framåt. Bygglovsansökan med PDF-filer på webbplattformar följs nu av BIM för ansökan och prövning. I Finland kräver den nya bygglagen leverans av modeller, i praktiken IFC, från 2025. Nu pågår ett stort arbete med att utveckla plattformen, vilket Aarno Alanko och Tomi Henttinen berättade om. Tanken är både att få en automatiserad validering mot plan och byggregler, och att den ansökande själv ska kunna kontrollera sitt förslag innan myndighetsprövningen. Mer information finns att ta del av på finska regeringens webbsida.

Behovet av kunskapsutveckling och vägledning om BIM till användare i kommuner och stat är stort. Det ska projektet ”Guidance for regulators” hjälpa till med. Projektet är en bra bit på väg, och tar upp exempel på hur öppen BIM kan användas i planering och tillståndsprocesser, tillsammans med GIS (Geografiska Informationssystem).

Överlämning till förvaltning

Projektet kring BIM för överlämning till förvaltning (Asset Operations Handover) pågår för fullt, med sikte på specifikationer som bland annat kan ersätta COBie (Construction Operations Building Information Exchange). Utgångspunkten är ett antal olika användningsfall för olika typer av informationsleveranser. Projektgruppen lutar idag ganska tungt åt infrastrukturägare och önskar fler som engagerar sig från hussidan, både i rollen som beställare och som leverantör av information. Är du/ditt företag intresserade att bidra, skicka ett mejl till info@bimalliance.se!

Vill du veta mer?

Är du nyfiken på mer efter detta axplock? Då kan du gå till buildingSMARTs spellista på Youtube och se inspelningar av sessioner. Det finns även en rapport att ta del av från eventet. Och häng gärna med på nästa summit, i Lilleström i Norge den 18-21 september!

Läs gärna mer om buildingSMART

Uppdaterad den