Konferensrum med 15 deltagare som sitter vid bord

Konferensen hölls i Hagastaden i Swedish Institute for Standards (SIS) lokaler, i Stockholm.

Samarbete mellan de nordiska länderna

Nordic BIM Hub är ett nätverk för samarbete mellan de nordiska avdelningarna, chapters, inom buildingSMART International och de nationella föreningar där chapter saknas. Syftet är dels att genom samordning få en starkare gemensam röst inom buildingSMART, dels att dela erfarenheter och kunskap när det gäller utveckling och implementering av standarder och andra BIM-relaterade frågor.

Bild på Richard Kelly
Richard Kelly, Operations Director för buildingSMART International

I slutet av augusti träffades ledare från BIM Alliance/buildingSMART Sweden, buildingSMART Norge, buildingSMART Danmark, buildingSMART Finland, Estonian Digital Construction Cluster, Skaitmeninė statyba Digital construction, BIM Ísland och Litauen i Stockholm för en årlig träff på plats i Stockholm.

På konferensen diskuterades bland annat hur vi kan stötta varandra i implementeringen av öppna standarder i våra respektive länder i Norden och Baltikum och hur det bidrar till en effektivare informationsförsörjning i samhällsbyggnadssektorn. Den andra konferensdagen var öppen för andra deltagare och då fanns också Richard Kelly, Operations Director för buildingSMART International, på plats och berättade om utvecklingen inom buildingSMART International och hur de kan stötta de nationella avdelningarna.

Hej Peter Axelsson, hur var det att hålla din första konferens som Chapter leader för buildingSMART Sweden?
– Det är alltid lite nervöst med nya sammanhang men det här är en initierad och påläst grupp där det alltid blir intressanta och givande diskussioner. Det händer mycket i omvärlden just nu, inte minst på europeisk nivå vilket vi behöver vara med och bevaka. Vi är också en grupp som jobbat med förberedelserna där jag fått stort stöd, inte minst från Kurt Löwnertz, tidigare Chapter leader som ordnat mycket av det praktiska.

Vad var det viktigaste man kom fram till?
– Det är nog den fortsatta känslan och insikten om att vi har mycket gemensamt i de nordiska länderna där vi kan dra nytta av varandras erfarenheter och kunna vara en stark gemensam röst, inte minst i frågor på europeisk nivå. Ett exempel är de Nationella riktlinjer vi har i Sverige och hur liknande initiativ i andra nordiska länder ger idéer och korsbefruktning till varandra.

Några av de områden som diskuterades under konferensen var:

Stötta företag i den digitala transformation
Vi behöver bli bättre på att visa hur standardiserade informationsflöden ger ett ökat värde i alla led. I Sverige har vi Nationella riktlinjer som ger ett stöd i bland annat dessa frågor.

Nordiskt position paper
Tanken är att hitta gemensamma grunder för användningen av öppna standarder relaterade till BIM, som ska godkännas av offentliga uppdragsgivare från alla nordiska länder. Det skulle ge en tydlig signal till branschen vart vi är på väg.

Europeiskt samarbetsforum
De europeiska chaptren inom buildingSmart International håller på att formera ett europeiskt forum, lite liknande the Nordic BIM Hub fast för hela Europa. Genom att ha en gemensam syn och röst från the Nordic BIM Hub på hur ett sådant forum kan arbeta har vi större möjlighet att påverka utvecklingen än som enskilda medlemmar.

Certificering och utbildning
Certifiering på individnivå är viktigt i många europeiska länder men mindre utbrett i många nordiska länder. Mer värdefullt är att diskutera certifiering för ISO 19650 på företags/ledningssystemsnivå. Mjukvarucertifiering är också avgörande för att få tillförlitliga IFC-leveranser.

bSI Awards
Ett sätt att öka intresset för användningen av BIM-relaterade standarder är att vara mer aktiva när det gäller nordisk medverkan i OpenBIM Awards. Vi behöver bli mer aktiva och stötta och peppa företag och projekt som vi tror har en chans i tävlingen. Vi behöver också bli bättre på att ta hem erfarenheter från vinnande bidrag till den nordiska marknaden.

buildingSMART Sweden

Läs gärna mer om buildingSMART i Sverige

Uppdaterad den