Halvbild på kvinna med blont hår, glasögon och svarta kläder.
Susanne Nellemann Ek, vd BIM Alliance

Det gånga året har varit utmanande för vår sektor, men också året då BIM Alliance har arbetat nära Landsbygds- och infrastrukturdepartementet samt stöttat i digitaliseringsfrågor internationellt. Vi fick gehör för en av våra hjärtefrågor i och med regeringens uppdrag till Boverket om att verka för digitalisering av byggprocesser. Nu ser vi fram mot att lagkrav på digitalisering av byggprocesser införs.

Digitalisering och hållbarhet står högt på politikernas agenda

Under hösten har BIM Alliance haft ett antal rundabordssamtal för att diskutera hur BIM Alliance kan bidra till den digitala transformationen, främja innovation och ökad effektivitet i samhällsbyggnadsprocessen. Vi tackar er som bidragit med kloka och insiktsfulla synpunkter. Digitalisering och hållbarhetsfrågor står högt på agendan i politiken och vi ser att intresset för våra frågor ökar.

Vår syn är att just digitalisering och hållbarhetsfrågor går hand i hand, då information om vad som finns i husen och den byggda miljön skapar förutsättningar för cirkulär ekonomi genom att till exempel återanvända material samt att visualisering inom stadsplanering skapar förutsättningar för att resurseffektivisera och få kostnadskontroll.

BIM Alliance ser ett ökat behov under 2024 att samla branschen kring gemensamma budskap till politiken för att främja digitaliseringen inom samhällsbyggnadssektorn. Detta kommer vi att göra genom att träffa ledningsgrupper och samla våra medlemmar för inspel, där vi ser fram emot att träffa er under året.

Här lite om vad som är på gång 2024:

Våra medlemsevent är öppna för alla i din organisation. Dela gärna informationen till dina kollegor som kan ha intresse för nedan aktiviteter.

  • AI Arena startar upp ”AI-klivet”, ett kunskaps forum som under ett år har arbetat mellan kommun, energibolag och privata bolag. Vi har lyft och delat kunskap från pågående forskning och testprojekt där AI bland annat används för att visualisera och prognostisera inom stadsplanering samt stötta i drift- och energioptimeringslösningar i förvaltningsfasen. Till AI Arena

    Men vi har mycket arbete kvar om vår sektor ska kunna vara en nyckelfaktor i omställningen till ett energi- och resurseffektivt hållbart samhällsbyggande. Läs gärna vår artikel publicerad i Dagens Industri. DEBATT: Debatt: AI är nyckeln till hållbart samhällsbyggande (di.se)

  • Branschnätverk och intressentgrupper inom tex energi, förvaltning, anläggning mfl. Under 2024 kommer tre nya intressentgrupper starta upp med inriktning på Kommun, Energi och Mätningsteknik. Våra intressentgrupper ger dig möjlighet till nätverkande och de nära samtalen.

  • BIM-frukostar – vi fortsätter med kompetensutveckling och erfarenhetsutbyte på våra frukostseminarium, för alla i din organisation, i fysiska och digitala möten, se alla våra medlemsevent i kalendariet.

  • Vägledning till standarder, som underlättar vardagen att arbeta smart, tex Nationella Riktlinjer och Building Information Properties (BIP), häng med på dessa digitala guidade visningar och du får bra kunskap om smart kravställning av digital information för byggd miljö. För dig inom bygg och förvaltning.

Du är alltid välkommen att komma med input och idéer till vårt gemensamma fortsatta arbete. Följ oss gärna på LinkedIn och anmäl dig till vårt nyhetsbrev.

Välkommen till ett nytt medlemsår!

Med vänlig hälsning

Susanne Nellemann Ek
Vd BIM Alliance

Bild på medlemsbrev i PDF
Uppdaterad den