Vill du också ta AI-kliv?

AI-klivet hjälper företag och organisationer att höja kompetensen inom AI – från uppstart till uppskalning av projekt. I skräddarsydda team delas kunskap och lärdomar med andra i liknande yrkesroller på regelbundna digitala och fysiska träffar.

– Det är spännande att få vara med och lansera den här tjänsten. AI-klivet presenterar helt nya möjligheter för samverkan och kunskapsdelning, säger Ann-Kristin Belkert, verksamhetsledare för AI Arena.

Ann-Kristin Belkert, verksamhetsledare AI Arena

Välj ditt skräddarsydda team

Under ett års tid har deltagarna tillgång till ett av AI-klivets team, bestående av personer som jobbar med liknande frågor och utmaningar. På träffarna ges möjlighet att höra inspirerande föredrag och dela exempel på tillämpningar av AI. Det finns även tid för kunskapsdelning, reflektion och möjlighet att presentera och diskutera egna idéer och pågående projekt kopplade till AI. Träffarna är en mix av fysiska och digitala möten.

Välkommen att vara med och forma framtiden för AI inom samhällsbyggnad!

Läs intervjuer med några av de som anmält sig
Läs mer om AI-klivet och anmäl dig
Läs mer om AI Arena

AI-klivet drivs av AI Arena

AI Arena är en mötesplats för acceleration av AI-tillämpningar inom samhällsbyggnadssektorn.

AI Arena drivs av BIM Alliance, Geoforum Sverige och IQ Samhällsbyggnad, med stöd från det strategiska innovationsprogrammet Smart Built Environment.

AI-klivet är nästa etapp inom AI Arena.

Uppdaterad den