Summiten pågick i fyra dagar, med inledande och avslutande gemensamma sessioner. Däremellan träffades de olika samverkansgrupperna (domains) för olika intresseområden, liknande BIM Alliance intressentgrupper.

Live illustrerad session
De gemensamma sessionerna live-illustrerades vilket gav en annorlunda och intressant sammanställning av presentationerna. Här är illustrationen av ”Next generation Panel Discussion”.

Take aways från veckan

Tema för konferensen var “Achieving Sustainability Goals with openBIM” och några take aways från veckan var bland annat:

  • Järnvägsförvaltare i Europa och Kina har i ett gemensamt dokument och manifest, ställt sig bakom openBIM och IFC. Det gör att det finns bra förutsättningar för att få ett snabbt genomslag av den nya versionen IFC 4.3 som har stöd för infrastruktur som väg, järnväg och broar. Eftersom det finns ett fåtal stora järnvägshållare jämfört med byggnadsägare finns det stora förväntningar på att IFC 4.3 kommer att få ett betydligt snabbare genomslag på marknaden jämfört med tidigare IFC-versioner anpassade för hus- och byggnadsmarknaden. Trafikverket representerar Sverige och har ställt sig bakom dokumentet och dess inriktning. Manifestet finns även på buildingSMARTs webbsida.
  • EU:s påverkan genom direktiv och regelverk för bygg/anläggningssektorn gör att digitaliseringen och standardiseringen skyndas på, inte minst när det gäller produkt- och miljödata. Ett par av de regelverk som påverkar vår sektor är CPR, Construction Product Regulation, och ESPR, Ecodesign for Sustainable Products Regulation. Relaterat till dessa regelverk är också de som berör digitala produktpass, DPP, och hur de i sin tur relaterar till öppna standarder som openBIM. På sikt är det troligt att vi får ett gemensamt europeiskt datalexikon, data dictionary, med de egenskaper som behövs för samhällsbyggnadssektorn. Espen Schultze från Cobuilder gav en bra sammanfattning av det arbete som pågår och beskrev hur de datalexikon som kommer att tas fram på europeisk nivå kan länkas till openBIM-standarder enligt bilden nedan.
Europeiska data Dictionnaires
Europeiska data Dictionnaires och hur de kan relateras till bsDD, IFC och IDS
  • Genom bildandet The European openBIM Forum får vi möjlighet att bättre nå fram till beslutsfattare på EU-nivå när det gäller standardisering och openBIM. Forumet består av de nationella Chapter, som till exempel buildingSMART Sweden, som finns i Europa. Forumet har också kontakter med EU BIM Task Group, som representerar offentliga beställare inom Europa, för att samordna påverkansarbetet.
  • Återväxten av ingenjörer inom området är generellt sett dålig. En möjlig positiv effekt av den utvecklingen är att det påskyndar den digitala transformationen och användande av AI inom branschen. Det är inte minst tydligt i bland annat Japan. Det kan också innebära förändringar i roller och affärsmodeller.
  • Öppna standarder är en av förutsättningarna för att digitaliseringen ska få ett ordentligt genomslag för den byggda miljön. Det ställer höga krav på i första hand offentliga beställare som måste ta fram leveransspecifikationer med öppna standarder som bas. I det sammanhanget har IFC en viktig roll att spela, vilket också lyfts fram i Boverkets rapport Byggnadsinformations modellering, BIM - Stöd för offentliga aktörer.

Svenska delegationen på plats i Valencia
Den svenska delegationen på bSI Summit Valencia 2024

Vill du veta mer?

Är du nyfiken på mer efter detta axplock? Ta gärna del av presentationer från veckan och inspelningar av sessioner.

Vi har även tagit fram en lista med standarder i BIM-sammanhang.

buildingSMART Awards

Än finns det tid att nominera projekt till buildingSMART International Awards 2024, vilket ibland även kallas för VM i BIM.

Kanske är du involverad i ett projekt i Sverige som drar nytta av BIM i öppna format och som du tycker förtjänar internationell uppmärksamhet? Då ska du nominera projektet!

buildingSMART Awards program är ett bra sätt att marknadsföra sig och visa på bra lösningar. BIM Alliance kan vara med och stötta svenska bidrag om det är önskvärt.

Vid nästa summit, i Marrakech i höst, kommer vinnarna att presenteras!

Nästa summit: Marrakech 2024

Nästa summit kommer att hållas i Marrakech, Marocko, 1-3 oktober. Det blir första gången Summiten hålls i Afrika. Häng med på en lärorik och intressant konferens!

Uppdaterad den