Det gör sig inte av sig självt, många behöver samverka och vi har olika roller i att driva utvecklingen framåt. Det är viktigt att vi lär av varandra samtidigt som vi behöver föregångare som tar ledartröjan. Kort sagt, det behövs entusiaster som driver och inspirerar andra – många av dessa kom till Stora BIM-dagen.

Stora BIM-dagen är föreningens viktiga egna mötesdag. Här möts medlemmar och intressenter. Här sätts våra frågor i ett större sammanhang och vi tar tempen på branschen. I år gjorde vi det med ett 10-års jubileum som förening och vid ett fint tillfälle för dialog i föreningen.

Vi hade ett spännande konferensprogram där vi fick koll på vad som är aktuellt på den politiska agendan gällande digitalisering, AI och BIM genom medverkan från Finansdepartementet och Boverket. Vi fick även koll på Internationell utveckling, särskilt i EU genom ett svep från Peter Axelsson, Chapter Leader buildingSMART inom BIM Alliance.

Vilka trender finns i branschen, hur påverkar digitaliseringen roller och ansvar? Det fick vi insyn i genom medverkan från Trafikverket, Skanska och Uppsalahem. Vi avslutade med ett filosofiskt perspektiv på vad vi kan göra med våra digitala tvillingar i en virtuell värld.

Ett stort tack till alla medlemmar som deltog på årsstämman och Stora BIM-dagen – det var fullsatt till sista stol!

Susanne Nellemann Ek, vd BIM Alliance
Svante Hagman, ordförande BIM Alliance

Uppdaterad den