Event vi medverkar i under Almedalsveckan

För ett smart och hållbart Sverige – hur tar vi vara på möjligheterna med digitaliseringen?

När: 26 juni, 10.15 - 11.00
Var: B-huset, Uppsala universitet - Campus Gotland, Huvudentré Cramérgatan 3, Visby, Sal: B23
Arrangör: Geoforum

Digitaliseringen skapar möjligheter att möta samhällsutmaningarna vi står inför. Här är geografisk data, geodata, en nyckelfaktor. Hur tar vi tillvara möjligheterna digitalisering med geodata ger? Var står vi idag och vad behöver vi? Hur säkerställer vi att vi har den data vi behöver för att dra nytta av AI och ny teknik? Hur säkrar vi att vi har den kompetens som krävs?

Medverkande i panelen:
Patrik André, ordförande Geoforum Sverige
Kajsa Hessel, vd Svensk Byggtjänst
Michael Strömgren, vice programledare IQ Samhällsbyggnad
Lars Lidén, Meta Fastighetsadministration/BIM Alliance

Är en gemensam nordisk byggmarknad möjlig?

När: onsdag 26 juni, 15.15 - 17.00
Var: Novgorodgränd 1
Arrangör: Gränskommittén Midtskandia, Svinesundskommittén, Träbyggnadskansliet

Gemensamma nordiska byggregler skulle öka företagens möjligheter att arbeta över gränserna, expandera marknaderna och minska byggkostnaderna. För att uppnå detta krävs politisk vilja och konkreta åtaganden på flera nivåer.

Medverkande i panelen:
Susanne Rudenstam, VD, Träbyggnadskansliet
Anders Ahnlid, Generaldirektör, Kommerskollegium
Linn Laupsa, Ordförande, Svinesundskommittén
David Josefsson, ledamot Civilutskottet (M), Riksdagen
Janet Ågren, Kommunalråd (S), Umeå Kommun
Kjell Nilsson, Dr, utredare, Nilsson Landscape
Lars Lidén, programledare, BIM Alliance
Anna Ervast Öberg, Chef, Nordr

Vi finns även tillgängliga för samtal och personliga möten

Välkommen att höra av dig till Lars Lidén, operativt stöd och ordförande Intressentgrupp Förvaltning.

Fotograf: Elin Nysten/Region Gotland

Om Almedalsveckan


Almedalsveckan är världens största demokratiska mötesplats för samhällsfrågor och hålls i Visby på Gotland. Almedalsveckan är också en plats med fokus på mötet och samtalet, där olika röster och olika perspektiv får höras. BIM Alliance är på plats för att delta i panelsamtal, synlliggöra våra frågor om digitaliseringen av samhällsbyggnadssektorn samt omvärldsbevaka.

Läs mer om Almedalsveckan och se hela veckans program.

Uppdaterad den