fastAPI ökar innovationstakten och digitaliseringen i fastighetsbranschen till nytta för alla aktörer. Projektet drivs av Sveriges Allmännytta, BIM Alliance och BoIT-gruppen tillsammans. Projektet är indelat i olika delar med konkreta leveranser. För att få veta mer om pågående och kommande projekt kontakta Jan-Anders Jönsson, BIM Alliance.

Läs mer om de produkter och certifieringar som redan finns tillgängliga: