Hur kan jag och min organisation vara med och påverka riktlinjernas innehåll och utveckling?

Nationella Riktlinjer kommer löpande utvecklas i nära samverkan med samhällsbyggnadsbranschens aktörer. Som användare och implementeringspartner kan du engagera dig i utvecklingen genom att:

  • Kontinuerligt framföra synpunkter och önskemål på utveckling av den digitala plattformen och innehållet via diskussionsforumet, på evenemang och till verksamhetsgruppen.
  • Medverka i Utvecklingsrådet, som har möten fyra gånger per år.
  • Framföra synpunkter i öppna remisser för utveckling av innehållet i Nationella Riktlinjer.
  • Medverka i utvecklingsprojekt vars resultat ska förvaltas i Nationella Riktlinjer.

Samtliga förslag på utveckling dokumenteras och lyfts till Utvecklingsrådet. Mindre förändringar genomförs kontinuerligt av verksamhetsgruppen. För större utvecklingsprojekt upprättas en projektbeskrivning med bemanning, budget och tidplan. Utvecklingsrådet ger strategiska råd avseende prioriteringar bland utvecklingsprojekt.

Är du användare men vill även bli implementeringspartner? Läs mer under "Till dig som vill bli användare".