Vilka kan använda Nationella Riktlinjer?

Nationella Riktlinjer är gjorda för de som ställer krav på digital information för byggd miljö och för de som berörs av kraven. För några målgrupper har vi tagit fram extra vägledning och ett paketerat innehåll, men allt innehåll i Nationella Riktlinjer ingår för alla användare.

Vi har inkluderat generella principer för kravställning som kan och bör tillämpas av alla parter inom samhällsbyggnadssektorn oavsett expertis och erfarenhet. Ett exempel är krav på neutrala utbytesformat eller roller i en förvaltningsorganisation. Vi har även inkluderat underlag för de som kan och behöver gå på djupet, exempelvis gällande upplägg av IFC-baserade egenskapsuppställningar i 3D-CAD-modeller.

Vad kostar det?

Licensavgift företag

Omsättning < 25 MSEK

0,5 prisbasbelopp/år*

Omsättning 25 - 500 MSEK

0,7 prisbasbelopp/år*

Omsättning > 500 MSEK

1 prisbasbelopp/år*

Licensavgift kommuner och regioner

<60 000 invånare

0,5 prisbasbelopp/år*

60 000 – 90 000 invånare

0,7 prisbasbelopp/år*

>90 000 invånare

1 prisbasbelopp/år*

Licensavgift statliga myndigheter, bolag och organisationer

Samtliga

1 prisbasbelopp/år*

* Ett (1) prisbasbelopp: 57 300 kr (2024).

För medlemmar i BIM Alliance eller SKR kommun- eller regionfond utgår en rabatt på 20%.

Avgift för nyttjanderätt av tredjepartspublikationer (t.ex. ISO-standarder som tillhandhålls av SIS) tillkommer. Nyttjandelicensen tecknas per organisation.

Implementeringspartner

För BIM Alliance medlemmar är avgiften att vara implementeringspartner 50 000 kr/år. Avgiften för de partner som inte är medlemmar är 75 000 kr/år. Nyttjanderättsavtal till riktlinjerna, årliga träffar och utbildning av två personer per år till certifierad implementeringsledare ingår.

Implementeringsledare

Pris för utbildningen certifierad implementeringsledare är 9400 SEK per person.

Hur blir jag användare?

För att bli användare kontaktar du verksamhetsledare för Nationella Riktlinjer. Ett licensavtal för nyttjanderätt av Nationella Riktlinjer signeras mellan er organisation och BIM Alliance. Ni anger vilka medarbetare som ska ha tillgång till Nationella Riktlinjer och de får användaruppgifter. Det finns ingen begränsning i antal personer som kan få tillgång.

Vill ni bli implementeringspartner tecknas ett avtal avseende implementeringspartner och ett licensavtal för nyttjanderätt av Nationella Riktlinjer (ingår i avgiften för implementeringspartner).

Kontakta verksamhetsledare för Nationella Riktlinjer för att teckna avtal.