– En digitaliserad byggprocess innebär många fördelar och inte nödvändigtvis att avtal och juridik blir mer komplicerat – rättigheter och skyldigheter är i princip desamma. Så länge parterna är överens om arbetssätt och leveranser och det avspeglas i avtalet så kan vi fortsätta med värdeskapande samarbeten.

Så skriver Maria Freeney, Sweco, Åsa Gatter, Statens Fastighetsverk, Mårten Lindström, BIM Alliance/More10, Johannes Ris, Byggstyrning, Eva Westberg Persson, Foyen Advokatfirma i "Checklista: Avtal om modellorienterat arbetssätt".

Checklistan är skapad inom ramen för SBUF projekt 13891 – Avtalsjuridik för digitala modeller, där projektgruppen har inventerat utmaningar med ett modellorienterat arbetssätt ur ett avtalsjuridiskt perspektiv. Syftet med checklistan är att vara hjälp och verktyg vid avtalsskrivning i byggprojekt där man vill tillämpa ett modellorienterat arbetssätt samt att undanröja eventuella juridiska farhågor med digitalisering.

Checklistan vänder sig till alla roller som arbetar med avtal.