Utgivare
buildingSMART International

I bSDD finns bland annat IFC-objekt och egenskaper, Uniclass och Omniclass lagrat. Svenska data finns i form av en förteckning över byggmaterial använda i ett SBE-projekt om miljödataberäkningar. (Detta är ett pågående utvecklingsarbete.) CoClass är inte ännu tillgängligt i bSDD.

bSDD är uppbyggd enligt SS-ISO 12006-3. Den uppfyller också kraven i SS-EN ISO 23386 och SS-EN ISO 23387 för lagring av egenskaper i objektdatamallar. För närvarande pågår ett utvecklingsarbete i syfte att anpassa bSDD för användning med länkade data (semantisk webbteknik).

Allt innehåll har en globalt unik identifierare (GUID) som en del i en individuell webbadress (URL).

Hur används standarden?

Allt innehåll har en globalt unik identifierare (GUID) som en del i en individuell webbadress (URL). bSDD kan användas i webbläsare för att få begrepp förklarade, men bSDD kan också användas bSDD i CAD-program, databaser och andra digitala tillämpningar för att koppla objekt till klasser, egenskaper och annat innehåll. Genom att använda bSDD på dessa två sätt garanteras kvaliteten i datat och gör det även möjligt att översätta mellan olika språk. Innehållet kan också användas för mappning mellan klassifikationssystem.

Det finns kvalitetsbrister i bSDD som gör att användningen är mycket begränsad, och dess värde är därför ifrågasatt av många. Arbete pågår med att förbättra situationen.

För vem?

bSDD kan användas i alla skeden. Särskilt användbart är det när man lägger upp informationsstrukturer för projekt eller för användning/förvaltning, så att man har entydig, standardiserad terminologi och klassifikation.

bSDD kan användas av alla genom webbtjänsten där man kan läsa termer, klasser och deras definitioner. Om bSDD ska användas i programvara och databaser krävs programmerings- eller databaskunskap. För dem som arbetar internationellt är bSDD särskilt värdefullt, eftersom man då kan säkerställa att de termer som används är entydigt definierade.

För vad?

För kvalitetssäkrad och internationell användning av begrepp, och för klassifikation av byggdelar.

I vilket skede?

bSDD kan användas i alla skeden. Särskilt användbart är det när man lägger upp informationsstrukturer för projekt eller för användning/förvaltning, så att man har entydig, standardiserad terminologi och klassifikation.

Tillämpning i mjukvara

bSDD kan användas i alla programvaror som kan nå externa data med hjälp av ett programmerbart gränssnitt (API). Ett tillägg för detta finns i Sketchup, och i Revit via Bimsync från norska Catenda.