Utgivare
Svensk Byggtjänst AB

Hur används standarden?

"CAD-lager med CoClass” används för att definiera lagernamn i CAD-program. Rekommendationen hjälper dig att konfigurera programmet, så att lagerindelningen sedan kan användas när man skapar objekt eller grafik. Genom att knyta lager till olika funktioner i programmet kan lagertilldelningen automatiseras.

För vem?

CAD-lager med CoClass används inom planering, projektering, byggproduktion och förvaltning av alla som använder CAD-program för att skapa modeller eller använder information från CAD-filer.

För vad?

Lagerindelning är nyttig för att presentera modellinnehåll för olika syften, man kan filtrera fram just den information som behöver visas på skärm eller ritningar.

I vilket skede?

Lagerindelningen är en modellstruktur som följer modellen genom alla skeden, därför är det viktigt att lägga upp strukturen så att den passar både produktion och förvaltning/användning.

Tillämpning i mjukvara

CAD-lager med CoClass kan användas med lagerbaserad CAD, under förutsättning att programvaran tillåter att lagernamnen kan definieras av användare.

Exempel på programvaror där rekommendationen kan tillämpas: Microstation, Autocad.

För dig som vill veta mer

CAD-lagernamnet är en teckensträng som byggs upp av flera delar:

Fältnamnen beskrivs i ISO-standarden, liksom värden att använda i fälten Ansvarig part, Presentation, Status och Skala. Fältet Element innehåller klassifikation enligt CoClass (eller BSAB):