Utgivare
AB Svensk Byggtjänst

Hur används standarden?

CoClass nås via olika typer av webbtjänster, för användning i datorstödda tillämpningar, exempelvis CAD-verktyg, förvaltningssystem och inköps- och kalkylsystem.

Ett objekt som är kodat med CoClass i ett IT-system får samma betydelse i ett annat IT-system. För användaren innebär detta minskad risk för kostsamma missförstånd.

För vem?

CoClass kan användas av alla parter och i alla skeden under byggnadsverkets hela livscykeln, från tidiga skeden till förvaltning och rivning.

CoClass kan till exempel användas av upphandlare för att strukturera innehållet i ett avtal, av projektörer och byggare för att klassificera och samordna objekt i CAD-modeller, samt av förvaltare och användare för att erbjuda tjänster och styra aktiviteter under drift- och underhållsfasen.

För vad?

CoClass ger enhetlig klassificering för all byggd miljö, och används i modeller, dokument och databaser. Därigenom har ett objekt samma betydelse såväl i överföring mellan IT-system som i kommunikation mellan människor.

Tillämpning i mjukvara:

CoClass är i första hand är tänkt att användas via olika applikationer och IT-system, till exempel CAD-verktyg, förvaltningssystem, kalkyl- och inköpssystem.

CoClass är både programoberoende och formatoberoende vilket innebär att det kan användas i princip vilket sammanhang som helst och utan krav på kompabilitet med en viss programvara eller att ett visst format används vid utväxling.

Läs mer om vilka programvaror som har stöd för CoClass.

För dig som vill veta mer

Via den kostnadsfria webbtjänsten CoClass Bas kan du ta del av grundtabellerna i CoClass.

Med webbtjänsten CoClass Studio får du tillgång till fullständiga tabeller och du kan även bygga projekt-/företagsspecifika tillämpningsstrukturer.

Integreringsgränssnittet CoClass API ger dig tillgång till samtliga klasser, termer och begrepp i CoClass och tjänsten möjliggör även att du kan hämta tillämpningsstrukturer från CoClass Studio.

Läs mer om de olika tjänsterna för CoClass

Läs mer och se filmer om CoClass.

Viktiga värden i CoClass

Gemensamt: Standardiserade klasser, termer och begrepp innebär att ett objekt har samma innebörd för alla aktörer genom hela livscykeln.

Digitalt: Ett digitalt klassifikationssystem som kan läsas av både människor och maskiner.

Internationellt: Finns på både svenska och engelska, samt är baserad på internationella standarder.

Länkar

Läs mer om CoClass

Böcker om CoClass

Tjänsterna för CoClass

CoClass koppling till standarder:

CoClass baseras på följande internationella standarder:

  • SS-ISO 12006-2:2020, Building construction – Organization of information about construction works – Part 2: Framework for classification
  • SS-EN IEC 81346-1:2010 Industrial systems, installations and equipment and industrial products – Structuring principles and reference designations – Part 1: Basic rules
  • SS-EN IEC 81346-2:2019 Industrial systems, installations and equipment and industrial products – Structuring principles and reference designations – Part 2: Classification of objects and codes for classes
  • ISO 81346-12:2019 Industrial systems, installations and equipment and industrial products – Structuring principles and reference designations – Part 12: Construction works and building services