Rekommendationerna tar upp värden för metadata för alla typer av tekniska dokument, och ger dessutom praktiska anvisningar för utväxling mellan olika system, inklusive ett XML-schema. Alla resurserna hittar du här.

Bygg- och fastighetssektorns rekommendationer

Bygg- och fastighetssektorns rekommendationer för dokumenthantering med metadata.

Ladda ned rekommendationer

Scheman och värdelistor:

Här hittar du alla definitioner för XML-filer. Högerklicka och välj "Spara mål som" för att ladda ned filerna.

Version 1.10 (2007)

XML-definition av samtliga metadataelement för utväxling:

Ladda ned XML-schema för Metadata

XML-definition för att utväxla värdelistor:

Ladda ned XML-schema för värdelistor

Värdelistor

Dokumentklasser enligt rekommendationen, XML-fil i två nivåer enligt DTDn för värdelistor. Version 1.1:

Ladda ned XML-fil Värdelista för dokumentklasser

Statusbeteckningar enligt rekommendationen:

Ladda ned XML-fil Värdelista för status