Supporten omfattar:

  • Bassupport – Rådgivning/support till medlemmar i föreningen som inte tecknat avtal om support.
  • Utvecklingssupport – Detaljerad meddelandesupport avseende meddelandet eller fi2XML beståndsdelar samt användningen av klass och värdelistor.

Bassupport

Bassupport ingår för dig som är medlem och avser meddelanden och fi2xml. Syftet med supportnivån är att skapa en informationskanal för att reda ut begrepp och frågeställningar runt fi2xml och de meddelanden som är framtagna. Bassupporten är avgiftsfri (den ingår i serviceavgiften för ditt medlemskap). De frågor som kan besvaras ska inte vara av utredande karaktär. Du som är medlem har möjlighet att ställa 2 frågor per år.

Utvecklingssupport

Vi lämnar utvecklingssupport via e-post och telefon till dig som är medlem eller till dig som är utvecklare och abonnerar på tjänsten.

I den här tjänsten kan du ställa frågor om implementering av meddelanden eller om hur klass- och värdelistor kan användas. Utvecklingssupporten har som mål att svara på alla frågor inom en vecka och ska innan nästa arbetsdags slut återkomma med en handlingsplan, om inte frågeställningen går att svara på direkt.

Utvecklingssupporten ska underrätta Tekniskt råd om det visar sig att det finns behov om utveckling av fi2xml, eller om någon klass- eller värdelista behöver kompletteras och läggas upp. Allmängiltiga resultat av arbetet publiceras på en hemsida som är tillgänglig för alla som abonnerar på tjänsten. Eftersom arbetsinsatsen är större i början av nyttjandet av denna tjänst är avgiften högre första året än de följande åren. Taxan bestäms årligen av BIM Alliance.

Du som är medlem kan abonnera på tjänsten, liksom utvecklare som bygger tillämpningar baserade på fi2xml. Denna kanal är alltså den enda tillgängliga för icke-medlemmar att få support om fi2xml.