Här är klippet från Robert Grahms presentation: "Nationella Riktlinjer kan skapa förutsättningar för hållbarhet, kvalitet och produktivitet"

Moderator: Lars Lidén, BIM Alliance
Talare: Robert Grahm, Skanska