Skiss Fastighetslexikon

Under utvecklingsarbetet med fi2xml blev det tydligt att det finns ett stort behov att klä datorernas språk i mänskliga termer för att öka förståbarheten och undvika otydligheter om vad som egentligen menas. Datorernas system och människors uppfattningsförmåga behöver synkroniseras. Det är därför det finns ett Fastighetslexikon som innehåller cirka 1800 termer med definitioner och kommentarer.

BIM Alliance har tagit hand om uppgiften att utveckla språket - Fi2xml - som används för att överföra information om byggnader och de behov som dessa ska tillgodose för verksamheter i byggnadens utrymmen.

Beställ Fastighetslexikon

Fastighetslexikon lanserades 2008 och innehåller cirka 1800 termer med definitioner och kommentarer. Där inte ord räcker till har bilder att tagit vid för att tydliggöra begrepp och samband. En ambition med Fastighetslexikon är också att ange fastighetssektorns uppfattning om rätt begrepp.

Beställ Fastighetslexikon här

Innehåll

Innehållet omfattar följande avsnitt:

 • Fastighetsmodellen
 • Ekonomi
 • Förvaltning
 • Informationsteknik
 • Juridik
 • Organisation
 • Programarbete
 • Resurser
 • Samhällskrav
 • Styrning och kontroll
 • Teknik
 • Utrymmesegenskaper
 • Verksamheter

Fastighetslexikon kan användas som ordbok men är avsedd att även ge en portion kunskap på vägen. Medlemmarna i BIM Alliance Sweden deltar aktivt i utvecklingsarbetet. Detta skapar den förankring i verkligheten som behövs för att aktivt kunna använda Fastighetslexikon i vardagens arbete.

Kontakt

Du är välkommen med dina synpunkter till författarna Bo Johansson (bo.johansson@referent.se) eller Bo Tyrefors (bo@tyrefors.se).