Handboken för fi2xml, version 1.3, är uppdelad i två delar, en översiktsdel (del 1) och en referensdel (del 2). Översiktsdelen ger en ingång till överföringsformatet och de hjälpmedel som finns till hands, medan referensdelen innehåller en djupare teknisk genomgång av fi2xml:s olika delar.

  • Del 1 - översiktdelen som pdf kan alla ladda ner kostnadsfritt
  • Del 2 - referensdelen som pdf är kostnadsfri för BIM Alliance medlemmar, icke-medlemmar betalar 200 kr
  • Del 2 - referensdelen i tryckt format kostar 300 kr

Ladda ner eller beställ handboken