Utgivare:
GS1

Standardens syfte och omfattning

Rätt kommunikation mellan köpare, säljare och distributörer är avgörande för att affärsprocesser ska fungera effektivt. Men om alla har sitt eget sätt att kommunicera på, blir det svårt att utbyta även den enklaste informationen. Det behövs ett gemensamt språk, och det är här GS1 kommer in i bilden.

GS1s -standarder används för att globalt unikt identifiera, märka och spåra produkter samt dela produktinformation på ett öppet sätt i och mellan olika värdekedjor. Standarderna är interoperabla, vilket betyder att de fungera över olika branscher och geografier och tillåter maskin-till-maskinkommunikation. Tillsammans skapar de ett internationellt affärsspråk som främjar bland annat spårbarhet, effektivitet och hållbarhet.

Hur används standarden?

Länkar

Nedan några övergripande länkar om GS1 i Sverige och deras relation till ISO:


Några viktiga underliggande standarder samt GS1 General Specifications:

GS1 General Specifications

Standarder och tjänster från GS1 är idag möjliggörare för många branscher som vill knyta samman digital informationen av olika slag med fysiska produkter, platser och varuflöden. Affärspartners, konsumenter och myndigheter kräver mer och bättre produktdata än någonsin tidigare och för att undvika komplexa och kostsamma processer, använder företagen GS1-standarder för datautbyte.

GS1-standardena bygger på att parter, platser, produkter m.m. ges globalt unika och spårbara identiteter som kan visualiseras genom olika typer av databärare som linjära streckkoder, 2D-streckkoder eller RFIDs som är läsbara för människor och maskiner. Identiteterna kan sedan knytas till masterdata, transaktionsdata och händelsedata vilket stödjer olika typer av affärsprocesser.

För Vem och för Vad

Med GS1-standarder går det att följa varje byggprodukt genom hela försörjningskedjan och genom produktens livscykel. Det möjliggör säker och strukturerad dokumentation som underlättar spårbarhet och framtida förvaltning och materialinventering. Några exempel:

  • En Materialtillverkare kan identifiera sina produkter och produktionsenheter så att…
  • …en Projekterare eller Entreprenör kan nyttja information om vilka produkter som finns, med vilka egenskaper och från vilka leverantörer. Entreprenören kan enklare hitta relevant data om en viss produkt.
  • Logistikbolag använder sig av de olika identiteterna och databärarna för att snabbt och effektivt kunna hantera lagring och transporter mm.
  • Materialleverantörer kan använda sig av de olika identiteterna och databärarna för att kontrollera lagersaldon, göra beställningar, hantera produkter i kassan m.m.
  • En Servicetekniker kan enklare förstå vilken produkt som skall servas, få tillgång till rätt underhållsinformation och säkerhetsdata samt få tillgång till rätt reservdelar m.m.
  • Ett FM-bolag kan genom att märka tillgångar (hissar, maskiner m.m.) till platser och knyta dessa identiteter till IT-system involvera till exempel patienter i ett sjukhus att anmäla fel och brister via sina mobiltelefoner.
  • Återvinnings- och Avfallsbolag skulle kunna få bättre förståelse för vilka produkter som går in och ut ur deras flöden om de kunde identifieras och information knytas till produkterna.

Eftersom identiteter och databärare är interoperabla kan de nyttjas i och av många olika processer och företag utan att varje enskild aktör måste ha egna identiteter och databärare. Genom att alla aktörer använder samma identiteter och databärare kan transparens och spårbarhet i värdekedjor byggas upp.

I vilket skede?

Standarderna kan användas i alla skeden som grundstenar för effektiva processer, från planering till avveckling men torde har störst användning från Projekteringsfas och framåt.

Tillämpning i mjukvara

Olika databaser som till exempel Finfo, Validoo, miljödatabaser

IFC kan hålla till exempel GTIN

Olika globala e-handelsplatser

ERP-system

WMS-system

TMS/TA-system

EDI-system

För dig som vill veta mer

GS1 är not-for-profit och utveckling och underhåll av standarder, lösningar och tjänster sker tillsammans med våra kunder. GS1 Sweden är en av 115 lokala GS1-organisationer i världen. Deras standarder skapar möjlighet för företag i alla storlekar att globalt och unikt identifiera, märka och dela unik information, över värdekedjor, mellan branscher och geografiska områden.

GS1 Sweden är verksamma inom olika branscher:

Genom att använda samma standard och arkitektur oavsett bransch skapas interoperabilitet.

GS1 Swedens standarder, till exempel GTIN och GLN, är erkända av ISO, se tabell: