Läs mer i BIM Alliance infoblad:

Ladda ner infobladet