Välkomna till BIM Alliance! Kan du berätta mer om er verksamhet?

SEIIA, eller Swedish Industrial Interoperability Association, är en ekonomisk förening med syftet att hjälpa Svensk industri att digitalisera verksamheten med hjälp av standarder för Interoperabilitet.

Vi ser idag att vår svenska industri halkat efter ur ett internationellt perspektiv och det har saknats representation från Sverige i det internationella standardiliseringsarbetet (på detta område) under lång tid. Ingen har representerat industrin i SIS eller ISO och vi har från svenskt håll inte tagit till oss de standarder och industriella koncept som tagits fram på området. Främst ISO 15926 och koncept som DEXPI och CFIHOS. Det här jobbar SEIIA med att utbilda, entiuasmera och aktivt påverka Svensk industri att implementera och börja använda dessa koncept och standarder i skarpa projekt.

Vad hoppas ni få ut av ert medlemskap i BIM Alliance?

Vi tror att vi kan lära mycket av BIM Alliance kring hur man bygger upp en organisation och skapar en bra förvaltning av den kunskap som bildas i våra nätverk. Vi ser också många gemensamma kopplingar där exempelvis en industrianläggning inte enbart består av byggnader och infrastruktur utan också processutrustning. Där har vi den sammanknytande standarden IEC/ISI 81346 som kopplar oss samman i en värdekedja.

Vi ser fram emot en väldigt intressant fortsättning där vi kan ”jacka in oss med olika perspektiv” eller som det heter i IEC/ISO 81346: ”Aspekter”.

Vilka frågor tror du att ni vill engagera er i inom BIM Alliance?

Vi har våra egna frågor men kommunikation kring hur vi hänger ihop lite kopplat till punkten 2 ovan och standarden 81346. Men att vi bjuder in varandra och pratar om respektive verksamhet så vi hjälper medlemmarna att se de aspekter som vi måste ta hänsyn till i en digital förvaltning av framtiden.

Välkomna till BIM Alliance, SEIIA!

Läs mer om SEIIA på deras webbplats >>