Hej Kim, välkomna som medlemmar. Kan du berätta lite om er verksamhet?

Stockholms Tekniska Institut grundades år 1924 och är en stiftelse som bedriver teknisk utbildning. Vi har inget vinstintresse utan kan helt fokusera på uppdraget att bedriva utbildning med hög kvalitet.
Sedan grundandet 1924 har samhället och utbildningssystemet förändrats. STI har följt med i dessa svängningar och existerat under olika utbildningsformer. Vi bedriver idag utbildningar inom yrkeshögskolan och erbjuder även kurser för företag. Våra utbildningar är framtagna efter arbetsmarknadens behov. Samarbetet med branschen är en viktig del i vår verksamhet. Våra samarbetsföretag är med i både utformandet och genomförandet av utbildningarna. Det gör att vi kan säkerställa att de studerande får rätt kompetens.

Vad hoppas ni få ut av ert medlemskap i BIM Alliance?

Genom vårt medlemskap i BIM Alliance hoppas vi att kunna hålla oss uppdaterade med den senaste utvecklingen inom BIM, såväl tillämpad som på akademisk nivå. Vi ser också medlemskapet som en möjlighet att utöka vårt nätverk och få kontakt med kollegor inom området.

Vilka frågor tror du att ni vill engagera er i inom BIM Alliance?

Vi vill engagera oss i de områden som berör våra utbildningar, digitalt samhällsbyggande genom hela livscykeln.