Markus Waser, YRGO

Hej Markus, kan du berätta lite om er verksamhet?

Yrgo är en del av Göteborgs Stad och har ett av Sveriges bredaste utbud av yrkeshögskoleutbildningar. Varje år utbildar vi cirka 2000 personer inom flera områden där det finns ett tydligt definierat behov av kompetens på arbetsmarknaden. Inom området för Samhällsbyggnad har vi flera utbildningar för både blivande visualiserare, projektörer och arbetsledare där BIM ingår som en naturlig del av utbildningarna.

Vad hoppas ni få ut av ert medlemskap i BIM Alliance?

På Yrgo är vi mycket måna om att hålla oss i framkanten så att våra elever blir så attraktiva som möjligt ute på arbetsmarknaden efter sin examen. Detta uppnår vi bland annat genom goda kontakter med näringslivet. Vi är hela tiden intresserade av att träffa för oss nya aktörer som vi förhoppningsvis inte bara kan förse med nya medarbetare utan även som vi kan lära oss av. Det är viktigt för oss att utbilda på ett så verklighetsnära sätt som möjligt och det kan vi bara uppnå med goda företagskontakter.

Vi vill även marknadsföra vårt redan befintliga utbud av korta utbildningar inom ramen för yrkeshögskolan. Syftet med dessa korta utbildningar är att vidareutbilda personal under pågående anställning, s.k. Reskill och Upskill. Förutsatt att det finns ett brett och uttalat behov inom branschen kan vi utforma nya korta utbildningar och vi hoppas kunna identifiera dessa behov.

Vilka frågor tror du att ni vill engagera er i inom BIM Alliance?

Utbildningsfrågor ligger oss naturligtvis varmt om hjärtat, det är inom detta område vi har vår verksamhet. Samtidigt är vi väldigt nyfikna av oss så det ska bli spännande att se vilka fler frågor vi engagerar oss i framöver.

Läs mer om YRGO på deras webbplats >>