Terese Carlbark, Stockholms Hamnar

Kan du berätta mer om er verksamhet?

Stockholms Hamnar är ett kommunalt ägt bolag som verkar genom sina hamnanläggningar och byggnader i Stockholm, Norrtälje och Nynäshamn.

Vi erbjuder rederier, hyresgäster, stockholmare och turister åtkomst till Stockholm och regionen genom att tillhandahålla modern hamnanknuten infrastruktur och service, där säkerhet och miljö är i fokus.

Vad hoppas ni få ut av ert medlemskap i BIM Alliance?

Vi vill med medlemskapet i BIM Alliance bidra och kompetensutveckla oss med hjälp av all den kunskap kring digital informationshantering som finns bland branschkollegor. Både vad gäller bygg och fastighet i stort och i synnerhet från projekt till förvaltning och tillbaka.

Vi har på Stockholms Hamnar jobbat intensivt senaste två åren med nya rutiner och systemstöd på området för att på bästa sätt möjliggöra rätt information till rätt person vid rätt tillfälle. Men har fortfarande en lång väg kvar att gå. Vi jobbar både med BIM, CAD och GIS i dagsläget men epitetet är inte längre så viktigt, det är data som står i fokus och utmaningen ligger i att sy ihop dataflöden in i olika systemstöd och förutsättningen för det är bl.a. att ha en gemensam datamodell.

Vi tror inte på något vis att vi är unika med våra utmaningar kring digitaliseringen av fysiska tillgångar och dess tillhörande processer. Därav ser vi BIM Alliance som en bra plattform att hjälpas åt vidare med detta och ta lärdom av varann.

– Vi vill med medlemskapet i BIM Alliance bidra och kompetensutveckla oss med hjälp av all den kunskap kring digital informationshantering som finns bland branschkollegor.


Vilka frågor tror du att ni vill engagera er i inom BIM Alliance?

Exakt vilka frågor vi vill engagera oss i står nog inte riktigt klart än. Men spontant så ligger informationshantering i drift och förvaltning oss varmt om hjärtat där vi idag kan se stora utmaningar med att tillgodose dessa skeden med rätt information.

Vi välkomnar Stockholms Hamnar som medlem till BIM Alliance!