Hej Carsten, kul att ni vill bli medlemmar i BIM Alliance! Kan du berätta lite om vilka Prodikt är?

Carsten Svensson, Prodikt

Prodikt (www.prodikt.com) är en digital hållbarhetsplattform och här kan man bland annat göra klimatberäkningar, klimatdeklarationer och hållbarhetsbräkningar av byggnader – nybyggnation som renoveringar. Man kan också enkelt analysera sitt byggprojekt, från produktval till förvaltning. I samarbete med materialtillverkarna görs produktfakta tillgänglig och jämförbar på en mängd olika parametrar. Prodikt gör ingen bedömning av produkterna utan valet ligger hos till exempel arkitekten, inköparen eller byggherren. Företaget som tillhandahåller plattformen heter Carbonzero AB och bolagets majoritetsägare är BIMobject AB.

Vad hoppas ni få ut av ert medlemskap i BIM Alliance?

Då vi är en SaaS-lösning (Software as a Service) och aktivt bidrar till en digitalisering av bygg- och fastighetsbranschen hoppas vi, tillsammans med BIM Alliance, att vi kan bidra till ett bättre och mera effektivt samhällsbyggande. Vi befinner oss hela tiden i en BIM-kontext, där digitalt strukturerad informationshantering är hjärtat av vad vi gör och skapar.

Med vår expertis vad gäller hållbarhet och klimatsmart byggande hoppas vi aktivt kunna bidra till och stödja BIM Alliance, medlemmarna och dess community.

Vilka frågor tror du att ni vill engagera er i inom BIM Alliance?

Prodikt används av många olika yrkesgrupper, såsom arkitekter, inredningsdesigners, teknikkonsulter, byggentreprenörer, materialtillverkare, fastighetsutvecklare med flera. Därav blir våra intresseområden tämligen breda. Jag kan tänka mig att frågor och områden som rör digitalisering av byggprocessen, produkter och material, BIM och arkitektur, grönt och smart byggande, kompetens och utbildningsfrågor blir ämnen som vi engageras oss i. Men tiden får väl utvisa var vi kan göra och skapa nytta.


Vi hälsar Prodikt varmt välkomna som medlemmar i BIM Alliance!