Välkomna som medlemmar, kan du berätta lite om er verksamhet och er lansering i Sverige?

Valbek är ett centraleuropeiskt konstruktionsföretag med bas i Liberec norr om Prag med en drygt 30-årig historia. Bolaget står på tre huvudsakliga ben:

Fredrik Öster, vd på Valbek i Sverige
  • Konsultverksamheten erbjuder specialisttjänster inom 20 olika teknikdiscipliner,
  • Byggverksamhet,
  • Mjukvaruutveckling – inklusive BIM-verktyg.

Grundarna har från starten önskat bygga ett företag som både har möjlighet gå in som specialister på ett avgränsat område, eller att kontrollera hela kedjan från förstudie till färdigställande – med det obrutna informationsflödet som ledstjärna. Valbek är särskilt erkända för sin kompetens inom design och konstruktion av komplexa bro- och tunnelkonstruktioner och har ett mycket nära samarbete med flertalet tekniska universitet i Nordamerika, Sydafrika och Europa – inte minst Tekniska universitetet i München samt CVUT i Prag.

BIM Alliance är en självklar mötesplats för teknikintresserade och utvecklingsorienterade aktörer inom samhällsbyggnadssektorn – och där vill vi naturligtvis vara med!

Valbek har varit ansvariga för projekteringen av två större bro-projekt i Sverige genom samarbete med en Österikisk entreprenör och såg nu en möjlighet att ytterligare etablera sig på den svenska marknaden. När man nu väljer att gå in i Sverige så är det i samarbete med Karlanders, en etablerad konsult inom bygg och fastighet med drygt 20 års erfarenhet av projekt- och byggledning – med viss tonvikt på västkusten.

Vad hoppas ni få ut av ert medlemskap i BIM Alliance?

BIM Alliance är en självklar mötesplats för teknikintresserade och utvecklingsorienterade aktörer inom samhällsbyggnadssektorn – och där vill vi naturligtvis vara med! Vi ser fram emot inspirerande dialoger med branschkollegor och hoppas kunna erbjuda nya perspektiv på den utveckling som ligger framför oss.

Vilka frågor tror du att ni vill engagera er i inom BIM Alliance?

Vi ser fram emot att engagera oss i en eller flera av de intressentgrupper som vi vet bedriver ett mycket intressant och framåtlutat arbete. Dessutom vill vi gärna bidra till fortsatt förändring av branschen genom att bidra till det informationsspridningsarbete som BIM Alliance-familjen så förtjänstfullt bedriver.