Hej Ricard, vilka är Urban Design och vilka är era hjärtefrågor?

Ricard Aronsson, URBAN DESIGN

- Urban Design är ett arkitektföretag med kontor i Stockholm och Malmö och har en bred palett av olika projektslag. Våra fokusområden innefattar industriella och publika byggnader i stadsmiljö, arbetsplatsutveckling samt framtida boendemiljöer. Gestaltning och projektering av det vi kallar teknikbyggnader kan vara ordentligt komplext, men det gillar vi!

Om du syftar på hjärtefrågor runt digitala verktyg och BIM så vill vi värna om öppna format, tillgång till data och låga användartrösklar. Vi ser också stora möjligheter med en digital verktygslåda för att möta de miljömässiga utmaningar hela världen står inför.

Vilket är det viktigaste skälet till att ni blir medlem i BIM Alliance och vad hoppas ni kunna bidra med genom ert medlemskap?

- BIM Alliance tycker vi är en utmärkt plattform för kunskapsdelning och nätverkande och jag hoppas vi kan bidra med kunskaper om arbetssätt och verktyg men också skina ett ljus på de utmaningar som finns inom energisektorn där vi har byggt upp mycket erfarenhet.

För att bygga ett mer hållbart samhälle krävs kunskapsdelning, innovation och samverkan.


Vad ser Urban Design för utmaningar för att vi ska nå en mer hållbar samhällsbyggnadssektor?

- De enorma utmaningar vi har framför oss med att på bred front bygga ett mer hållbart samhälle kräver kunskapsdelning, innovation och samverkan anser vi. Utvecklingen och tillgängliggörandet av digitala verktyg ger oss goda möjligheter att utveckla alla dessa tre områden men vi ser också att man måste utmana sin nuvarande roll i samhällsbyggarpusslet. T.ex. behöver vi arkitekter identifiera och engagera oss i processer och förändringar som påverkar hur vi kan utföra vår samhällsnytta.

Vilka frågor tror du att ni vill engagera er i inom BIM Alliance?

- Vi kommer ha ett stort intresse av möjligheterna med testbäddar, digitala tvillingar, AI, ritningsfria projekt, hur vi främjar öppna format och gör data och standarder tillgängligt samt utvecklar kunskapsplattformar som Nationella-Riktlinjer. Vi får se vart vi passar bäst in!

Vi hälsar Urban Design hjärtligt välkomna som medlemmar!