Marcus Källbrink, projektledare, Ytterman Projekt

Hej Marcus, välkomna som medlemmar i BIM Alliance.
Kan du berätta lite om Ytterman Projekt och vilka era hjärtefrågor är?

– Hej, tack så mycket! Det känns verkligen spännande att äntligen bli medlemmar. Ytterman Projekt är ett företag som erbjuder tjänster inom projekt- och projekteringsledning, byggledning, installationssamordning och besiktningar till offentliga och kommersiella fastighetsägare. Vårt motto är "Vi får byggprojekt att fungera" och det innefattar så mycket mer än att hela byggprocessen ska flyter smidigt. Vi brinner för att stötta varandra och kollegorna i våra projekt och i branschen som helhet till ständig utveckling och innovation. Vi uppmuntrar och utmanar varandra till att vara nytänkande och våga ifrågasätta gamla sanningar, på så vis tror vi att vi tillsammans med våra kunder och samarbetspartners kan driva utvecklingen framåt.

Vad ser Ytterman Projekt för utmaningar för att vi ska nå en mer hållbar samhällsbyggnadssektor? 

– För oss är en mer hållbar samhällbyggnadssektor en sammansättning av många delar, där vi ser digitaliseringen som en viktig pusselbit. Mer specifikt tror vi på vikten av en välhanterad informationskedja för branschen i stort, men förstår utmaningarna som finns i att kontinuerligt underhålla fastigheters potentiellt väldigt stora informationsmängder. Det är trots allt långa perioder och många olika skeden som fastigheter och anläggningar går igenom under sin livslängd. Vi tror att informerade och genomtänkta beslut kan minimera onödigt användande av resurser och något vi som sektor kan bli bättre på.

Vi är på en spännande digital resa och lär oss snabbt om hur vi kan dra nytta av BIM i våra projekt.

Vad kan ni bidra med som medlemmar i BIM Alliance?

– Ytterman Projekt kommer definitivt att bidra med ett starkt engagemang och en vilja att tänka innovativt. Vi är övertygade om att vi ständigt måste utveckla vår kompetens för att vara en del av byggbranschens framtid. Vi är på en spännande digital resa och lär oss snabbt om hur vi kan dra nytta av BIM i våra projekt. Med flera medarbetare som redan har erfarenhet av högre digitalisering i produktion på olika områden, är vi redo att ta oss an nya utmaningar och lära oss genom att vara en del av BIM Alliance.

En stor del av våra uppdrag innefattar att ta åt oss en befintlig fastighet, befintliga handlingar/modeller och uppdatera dem för fastigheten. För att det ska bli långsiktigt att arbeta med modeller och mer digitaliserade arbetssätt är det viktigt att även i senare skeden fortsätta att hålla dem i liv och här tror vi att vi kan bidra med våra erfarenheter från branschen.

Vilka frågor tror du att ni vill engagera er i inom BIM Alliance?

– Vi på Ytterman Projekt kommer nog engagera oss inom flera olika områden och delar som BIM Alliance erbjuder. Även om det är svårt att säga vart vi kommer delta mest, så tror jag att BIM i ROT-projekt kommer vara högaktuellt för vår del. Men jag vet att vi har flera kollegor som är nyfikna andra områden också.

Läs mer om Ytterman Projekt här >>