Profilbild på kvinna med långt blont hår
Malin Myer, Jernhusen AB

Varför valde ni att bli medlem i föreningen?

Med ett medlemskap i BIM Alliance hoppas vi kunna öka vår kunskap om användandet av digitala tvillingar, digital information och digitala processer inom vår verksamhet. Medlemskapet ger oss ett stort kunskapsnätverk där vi kan ta del av och bidra med erfarenheter, utmaningar och framgångar.

i BIM Alliance hoppas vi kunna öka vår kunskap om användandet av digitala tvillingar, digital information och digitala processer

Vad hoppas ni kunna bidra med genom ert medlemskap?

Vi hoppas kunna dela med oss av hur Jernhusen arbetar med digitalisering och vilka viktiga steg vi ser i branschens arbete framåt. Vi vill vara engagerade och aktivt delta för att driva den digitala omställningen inom samhällsbyggnadssektorn.

Vilken fråga, eller vilket område, anser ni är viktigast att BIM Alliance arbetar med? Varför?

Vi ser många viktiga områden för att lyckas med den digitala omställningen. Obrutna informationsflöden och informationsförvaltning är en väldigt aktuell fråga för oss som vi gärna ser ett fördjupat fokus på under 2024. Vi ser en del utmaningar i att fånga upp och förvalta all den information som tas fram under projekt, drift och förvaltning.

Vad ser Jernhusen AB för utmaningar för att vi ska nå en mer hållbar samhällsbyggnadssektor?

Det finns flera utmaningar som behöver övervinnas för att uppnå en mer hållbar samhällsbyggnadssektor. En av de största utmaningarna är vår klimatpåverkan från byggsektorn, som står för en betydande andel av de globala koldioxidutsläppen. Andra utmaningar inkluderar t.ex. att säkerställa en säker och trygg arbetsmiljö, att minska avfallet från byggsektorn, att öka användningen av förnybara energikällor i byggnader, att förbättra energieffektiviteten i befintliga byggnader och att öka användningen av återvunna material.

Genom att arbeta tillsammans och använda innovativa tekniker, digitala processer och lösningar inom hela verksamheten, kan vi skapa en mer hållbar framtid.

Läs mer om Jernhusen på deras webbplats >>