Börjar:
Slutar:
Ort:
Webbinarium

BIM Alliance är förvaltare av Nationella Riktlinjer för livscykelinformation för byggd miljö, vilket innebär att vi tillgängliggör riktlinjerna och utvecklar dem i dialog med sektorns aktörer. För de som har licens kan vi även hosta en digital portal, där de kan publicera deras specifika kravställning.

Få en livevisning av Nationella Riktlinjer och den digitala plattformen och hör om hur er organisation kan få nytta av riktlinjerna. Du får också möjlighet att ställa frågor direkt till projektledare och verksamhetsledare för Nationella Riktlinjer.

Program

  • Vad ingår när licens tecknas för användare?
  • Hur ser portalen ut från insidan?
  • Vad innebär det att vara implementeringsledare?
  • Vilka möten och event planeras under 2024?
  • Hur kan användare engageras i den fortsatta utvecklingen?
  • Q&A

Medverkande:
Rogier Jongeling (Plan B), Lars Lidén (Meta) och Ann-Kristin Belkert (verksamhetsledare Nationella Riktlinjer).

Anmälan

Anmälan öppnar i augusti

Skriv gärna in tiden i kalendern redan nu!