Börjar:
Slutar:
Ort:
Digitalt eller Tampere, Finland
Konferens "infraBIM Open 2025"

Externt event

Det 7:e InfraBIM Open inom buildingSMART International går av stapeln den 3 februari i Tampere, Finland, och arrangeras av buildingSMART Finland. Du kan delta på plats i Finland eller online.

Byggsektorn genomgår en massiv förändring när det gäller att tillämpa olika digitala möjligheter i den byggda miljön. Det digitala sättet att designa och tillgångsförvaltningen under hela livscykeln omformar hela byggprocessen och sist men inte minst är slutanvändaren mitt i designprocessen. Under konferensen får du ta del av färska user cases och nätverka med en stor del av branschens experter.

Anmälan och mer information kommer närmare eventet.

Eventsida (mer information och möjlighet att anmäla sig till eventet 2025 saknas än)

Läs gärna mer om buildingSMART

buildingSMART arbetar med att skapa bättre förutsättningar och visa på nyttan med öppna standarder. BIM Alliance utgör den svenska delen av buildingSMART International.