Pontus Slättman intervjuar Linus Pettersson

Är du yrkeslärare och nyfiken på digitalisering inom bygg, VVS eller el-installationer? Det filmade webbinariet tar dig med till moderna byggplatser som nyttjar digitala metoder.

Vilka digitala metoder jobbar företagen med idag? Vad betyder de nya begreppen i praktiken? Vilka verktyg behöver jag ha koll på? Och framför allt, vad ska jag förbereda mina elever på inför klivet ut i arbetslivet?

Känner du igen dig i frågorna? Då är det läge att du tar del av ”Digitalt samhällsbyggande för yrkeslärare”, en serie med fyra digitala seminarier. Det är avgiftsfritt att delta, och du anmäler dig till de tillfällen som du är intresserad av. Om du missat ett möte kan du enkelt se det i efterhand på webben. Det här det andra tillfället i serien.

Moderna byggplatser nyttjar digitala metoder

Vid det andra tillfället i webbinarieserien bjuder vi på konkreta exempel från arbetsplatser som arbetar med digitala metoder. Du möter yrkesarbetare som presenterar sin vardag i arbetet inom bygg, VVS och el-installationer och hur digitalisering är en naturlig del av arbetet.

Bland talarna hör du Jimmy Hemmingsson, Skanska som är digital ledare för projektet Citygate i Göteborg, Nordens högsta kontorshus. I projektet används flera digitala verktyg och arbetssätt för att underlätta och effektivisera byggprocessen. ”Vi vill att alla som jobbar i projektet ska få en så bra vardag som möjligt. Det är framförallt det digitalisering handlar om”, säger Jimmy Hemmingsson. Under vårt webbinarium berättar han hur vardagen för yrkesarbetare ser ut i en digital miljö. Du är med och diskuterar Jimmys presentation med de andra deltagarna i mindre digitala rum i mötet.

Vår moderator Pontus Slättman intervjuar Linus Petterson, VRA. Linus kommer direkt till webbinariet från sin arbetsplats på Sergels torg, där han jobbar med installationer i ett projekt som ska bli en modern gamingarena. Linus ser det som självklart att jobba digitalt när han får installationerna på plats.

Missa inte del 1 i serien

Du kan även se den första delen av Digitalisering för yrkeslärare i efterhand.

Vi håller ett kort panelsamtal med arrangörerna från Byggbranschens yrkesnämnd (BYN), Elbranschens centrala yrkesnämnd (ECY), VVS-Branschens yrkesnämnd (VVSYN) och BIM Alliance. Du har också möjlighet att komma med dina tankar om vad höstens möten bör innehålla.

Jimmy Hemmingsson, Skanska presenterar

Program

Välkomna

Moderator: Pontus Slättman, WorldSkills Sweden

Moderna byggplatser nyttjar digitala metoder

Citygate – digitalt byggprojekt ger en bra yrkesvardag
Jimmy Hemmingsson, Skanska

Installationen på plats (intervju)
Pontus Slättman intervjuar Linus Pettersson, VRA

Kort panelsamtal med våra arrangörer

Webbinarieserien är ett samarbete mellan Byggbranschens yrkesnämnd (BYN), Elbranschens centrala yrkesnämnd (ECY), VVS-Branschens yrkesnämnd (VVSYN) och BIM Alliance. Genom mötesserien vill vi synliggöra den digitalisering som pågår i branschen och som berör de yrkesroller som skolorna utbildar till. Genom riktade möten till intresserade yrkeslärare skapas förutsättningar för ett mer utvecklat samarbete mellan branschen och yrkeslärarna.