Foto: iStock

BIM i anläggning

Intressentgruppen för anläggning har fokus på hur BIM kan utveckla och förbättra processer inom anläggning. Gruppens diskussioner har en bred förankring i anläggningsbranschen genom att deltagare på våra möten kommer från beställare, konsulter, entreprenörer, program- och materialleverantörer. En viktig roll för anläggningsgruppen är att agera som referensgrupp åt bland annat Trafikverket i deras arbete med att införa BIM.

Möten

Anläggningsgruppen träffas 2-3 gånger per år under ledning av Ahmad Alomran och Jonas Wahlberg. Kontakta Ahmad eller Jonas om du vill veta mer: ahmad.alomran@skanska.se eller jonas.wahlberg@trafikverket.se

Du hittar kommande möten i BIM Alliance kalendarium