Foto: iStock

BIM i anläggning

Intressentgruppen för anläggning har fokus på hur BIM kan utveckla och förbättra processer inom anläggning. Gruppens diskussioner har en bred förankring i anläggningsbranschen genom att deltagare på våra möten kommer från beställare, konsulter, entreprenörer, program- och materialleverantörer. En viktig roll för anläggningsgruppen är att agera som referensgrupp åt bland annat Trafikverket i deras arbete med att införa BIM.

Möten

Intressentgruppen för anläggning samlas fysiskt två gånger per år för att diskutera olika frågor kring implementering och nyttjande av BIM. Däremellan arrangeras webinars inom olika aktuella ämne.

Du hittar kommande möten i BIM Alliance kalendarium