Ungdomar sitter vid bord och jobbar med datorer, ipad, penna, papper

Gruppen utgör ett nätverk för att samordna hur vi i Sverige undervisar i området BIM. Ett syfte är också att kunna dela litteratur och annat utbildningsmaterial samt att skapa koppling mellan undervisningen och verksamheten i sektorn, så att de utbildningar som görs hela tiden ligger i framkant.

Möten

BIM Akademin har möten ca två gånger per år och däremellan arrangeras arbetsgruppsmöte och distansmöten utifrån behov i gruppens verksamhet.

Du hittar kommande möten i BIM Alliance kalendarium.

Läs mer

Hur står Sverige i jämförelse med andra länder kring BIM-utbildning? Gustav Jansson från BIM Akademin bidrog med uppgifter för Sverige till rapporten NATSPEC/I.C.I.S. Global BIM Education Summary Report 2020. Du kan läsa rapporten här.

>> "Vi vill att våra studenter ska kunna tillföra nya insikter när de kommer ut på byggena" Läs Intervju med Nina Andersson som samordnar BIM Akademin.