Möte framför dator

BIM i förvaltningsprocessen

Intressentgruppen för förvaltning har främst fokus på BIM i förvaltningsprocessen, men även på vilka krav detta medför på BIM-modellen i byggprocessen och på hur BIM kan användas för kravställande i tidiga skeden. Gruppen består av fastighetsägare och byggherrar bland BIM Alliance medlemmar, men även av företag och konsulter med fokus på förvaltningsskedet.

Förvaltningsgruppen

Gruppen för förvaltning träffas 2-3 gånger per år under ledning av Lars Lidén och Leif Sundbom. Kontakta Lars eller Leif om du vill veta mer om intressentgrupp förvaltning: lars.liden@bimalliance.se eller leif.sundbom@bimalliance.se.

Du hittar kommande möten i BIM Alliance kalendarium