Gruppen ska arbeta tillsammans med övriga intressentgrupper i BIM Alliance för att säkerställa obrutna informationsflöden i samhällsbyggnadsprocessen.

Vad gör intressentgruppen?

Fokusområden för BIM Alliance intressentgrupp för mätningsteknik är att:

  • det ska finnas tillräckligt med mätningstekniker med rätt kompetens för branschen
  • mätningstekniker förstår och jobbar efter gällande regelverk
  • regelverken är lätta att förstå och säkerställer rätt kvalitet i mätningsarbetet
  • insamlade mätdata används som underlag i en effektiv och hållbar samhällsbyggnadsprocess
  • projekterade och konstruerade modeller används utan handpåläggning för utsättning, mängdreglering och maskinstyrning
Bilden visar hur det kan se ut när en bandschaktare med stöd av GNSS (GPS) schaktar efter en BIM-modell. Det är en vanlig arbetsuppgift för en mätningstekniker att ta fram BIM-modellen för maskinstyrning och säkerställa funktionen på positioneringssystemet som är monterat på entreprenadmaskinen.

Möten

Gruppen träffas cirka fyra gånger per år. Mötena är digitala. Du hittar kommande möten i BIM Alliance kalendarium.

För mer information, kontakta Krister Arnaryd.